diumenge, 28 de setembre de 2008

Prats d'en Gai (Tordera) sector nord 27/9/08


En visita ràpida aquest dissabte als Prats d’en Gai (Tordera)...

>40 sargantanes roqueres (Podarcis muralis), totes a l’interior de la freixeda
1 serp de collar (Natrix natrix) de grans dimensions amagant-se entre el càrex
>20 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica), totes als camps del voltant
11 dragons comuns (Tarentola mauritanica), a qualsevol petita construcció
6 sargantaners grossos (Psammodromus algirus)
1 serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
8 gripaus corredors (Epidalea calamita)
.
sargantana roquera (Podarcis muralis) femella
.

sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) femella i nou nat
.

sargantaner gros (Psammodromus algirus), realment difícil fotografiar-lo viu, però víctima molt comuna als camins rurals

gripau corredor (Epidalea calamita)
.


Els Prats d’en Gai està format bàsicament per una freixeda inundable, boscos de ribera de verns, alberns, gatells, prats de càrex,... i alguns camps de conreu.

Tot el voltant està format per camps de conreu de secà, vinyes, i algunes bosquines mediterrànies.

L’ampliació de l’autopista C-32 passarà a tocar de la freixeda inundable i els boscos de ribera, afectant els camps de conreu (alguns dintre dels límits de l’EIN). Recorregut en imatges seguint les estaques...