divendres, 10 d’abril de 2009

Sortida herpetològica nocturna als Prats d'en Gai i voltants (Tordera) 9/4/09

En recorregut nocturn pels Prats d’en Gai i camps propers (Tordera)...

3 gripaus d’esperons (Pelobates cultripes)

1 gripau comú (Bufo bufo)

gripaus corredors (Bufo calamita), arreu i cants

granotes pintades (Discoglossus pictus), arreu

tòtils (Alytes obstreticans), cants arreu

granotes verdes (Pelophylax perezi), arreu i cants

Reinetes (Hyla meridionalis), arreu i cants

2 xots (Otus scops) cantant

1 òliba (Tyto alba) volant a poca alçada per uns camps

1 mussol comú (Athene noctua) vist

1 mussol emigrant (Asio flammeus) aturat en mig d’un camí davant el cotxe, mirant els llums, i marxa volant a poca alçada.

Conills (Oryctolagus cuniculus), arreu
.

reinetes (Hyla meridionalis)
.
gripau corredor (Bufo calamita)
.

granotes verdes (Pelophylax perezi)
.
gripau d'esperons (Pelobates cultripes)
.
gripau comú (Bufo bufo)
.
Granota pintada (Discoglossus pictus)
.

Cant de gripaus corredors a uns tolls...


Cant de reinetes a uns camps entollat...


Cant de reinetes, gripaus corredors, tòtils i un xot a un canal...


Cant de tòtils a un camp...


Cant de reinetes i tòtils a una bassa...


Cants a l’interior del bosc de ribera inundat dels Prats d’en Gai, reinetes, granotes verdes, tòtil, gripau corredor, i xot...