dissabte, 20 de juny de 2009

FOTODENÚNCIA 20/6/09... L’ACA i subcontratas, principals responsables de la degradació del curs baix del riu Tordera.

Primer cal que ens ubiquem... al tram del braç esquerre del riu entre l’estació de Renfe i el Life...
.Això són les obres per passar la canonada de Blanes a Cardedeu al seu pas pel Braç esquerre del riu Tordera (PEIN, XN2000, protegit al POUM, i la mare que els va parir)...
.

Esculleres en comptes de bosc de ribera i canyissar, estretament i ocupació de lleres, ompliments de terres, tales,...

Hi concorren l’ACA, Medi Natural, Regidoria de Medi Ambient,... on hi treballen tècnics, càrrecs,... o això diuen (cobrar segur).

Espai “protegit”, època de nidificació, Directiva Marc de l’Aigua, PEF, etc, etc, etc,... ... ... s’ho passen tot pel cul.

Es que ningú controla aquestes coses???

Es que ningú treballa a aquests departaments???

I a la regidoria???

Es que a ningú l’importa???

Recomano que feu un càlcul de lo que ens estalviaríem si deixéssim de “mantenir” a tots els tècnics i polítics que, teòricament, tenen cura d’aquestes coses per nosaltres... us portareu una sorpresa.

Desprès s’omplen la boca amb “restauracions”, “treballs de millora”, “reforestacions”, “ajudes i subvencions”, “Directiva Marc de l’Aigua”, “laminació”, etc, etc, etc,... amb diner públic, això sí, i cobrant, oi?

No seria més fàcil (i econòmic) no enviar a la merda lo que encara tenim??? I més quan “teòricament” ells mateixos l'han “protegit”!!! O això semblava.

A l’ACA, a Medi Natural, a la Regidoria de Medi Ambient, als seus càrrecs i tècnics, ... i a qui li doni la gana ... li recomano que llegeixin una mica (en hores de feina, no patiu, així semblarà que esteu treballant)...

Sobre el PEIN...

El Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (DMAH)

Sobre la XN2000...

Xarxa Natura 2000 (DMAH)

ES5110007 Riu i Estanys de Tordera

Sobre les Àrees d’Interès Natural Específic del POUM de Tordera...

http://oslo.geodata.es/tordera/textos/normativa/3_VOLUM_7_RUSTIC.pdf

Sobre la PEF...

Planificació de l’espai fluvial a la conca de la Tordera

Sobre els boscos de ribera...

Subvencions per a actuacions de restauració d'espais fluvials

Sobre la Directiva Marc de l’Aigua...

Els principis essencials

Directiva marc de l'aigua

L'aigua i el medi

Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE

Futur Consell de la Conca de la Tordera. Reunió informativa 25/9/07

INFORME DE LES SESSIONS INFORMATIVES DE LA CONCA DE LA TORDERA

Taules sectorials del Procés Participatiu. Futur Consell de Conca.

Consell de Conca. Informe de les sessions informatives

INFORME SESSIÓ PLENÀRIA 1… PLA DE GESTIÓ DE LA CONCA DE LA TORDERA. Blanes 30/10/07

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (1/2)

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (2/3)

Consell de Conca. Actes dels grups de treball temàtics 1ª sessió (3/3)

Document "Función, problemática y riesgos en los ríos" per Alfredo Ollero

Consell de Conca. Actes de les sessions temàtiques i de la sessió plenària

Consell de Conca. Convocatòria a la Sessió de Retorn a les propostes al programa de mesures.

Sessió de Retorn del Procés Participatiu del Consell de Conca del Tordera 18/2/08

Disponible la presentació de la Sessió de Retorn del Procés Participatiu del Consell de Conca del Tordera del 18/2/08

I si saben, que llegeixin una mica més...

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA... Sobre la gestió, recuperació i redacció de projectes relacionats amb els espais fluvials i la vegetació de ribera. ACA

Bibliografia recomanada... ELS SISTEMES SOCIOECOLÒGICS DE LA CONCA DE LA TORDERA. ICHN, L’Observatori. 2008

Bibliografia recomanada... LA TORDERA, PERSPECTIVA GEOGRAFICOHISTÒRICA D’UN RIU. Cèsar Gutiérrez i Perearnau. Sant Celoni, 1999

Guies i directrius d'espais fluvials
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P5001477021217598421450&profileLocale=ca

Treballs de planificació de l'espai fluvial
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1203954461208200489918

Protocols per a l'elaboració de treballs de planificació de l'espai fluvial
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204054461208200491072

Hi ha més, però pobrissons... seria demanar massa.

Properament...

2 comentaris:

Anònim ha dit...

BON TREBALL, SI SENYOR, COM TANTES COSES, ENS HO ESTAN FENT MALBÉ
M,AGRADARIA HO LLEGUISSIN ELS " QUE MANAN".
EN ALGUN RACONET TINDRIEN VERGONYA

Anònim ha dit...

Efectivament aquesta obra promoguda per l'ACA i Aigues Ter Llobregat inclumpleix radicalment amb Xarxa natura. Principalment perquè al projecte no s'inclou la Declaració d'Impacte Ambiental. Els motius pels quals l'Administració ho va acceptar (Gene) va ser al·legant que el projecte es va presentar en període d'emergència per la sequera del 2007.
Cal dir, però, que la construcció de la canonada és per impulsar l'aigua de la Dessaladora de Blanes, la qual els habitants de Catalunya en gaudiràn, especialment els de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Informar-te, també, que l'acopi de l'escollera que has posat a la fotografia és temporal i pertany a la Renfe.
Que tots els habitats de Catalunya puguin gaudir d'aigua potable en temps de sequera té un preu. I aquest és el que paguem quan s'inverteix en Dessaladores i conduccions. La vida no és tant "bella" com ens pensavem, oi?