dimecres, 15 de desembre de 2010

Desembocadura del riu Tordera 15/12/10

.
Aquest matí a primera hora a la desembocadura del riu Tordera, com a més destacat...
.
2 ànecs blancs (Tadorna tadorna)
1 ànec griset (Anas strepera) mascle
1 ànec xiulador (Anas penelope) mascle
49 xarxets comuns (Anas crecca)
màxim nombre de les observacions personals a la zona
91 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
5 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
25 polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 rascló (Rallus aquaticus) escoltat
2 bernats pescaires (Ardea cinerea)
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
uns 180 esplugabous (Bubulcus ibis)
amb les primeres llums del dia, surten del dormidor riu amunt i cap a Malgrat
2 blauets (Alcedo atthis)
un empaitant a l'altre sobre la llacuna
cruixidells (Emberiza calandra)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
titelles (Anthus pratensis)
grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
cueretes balnques (Motacilla alba)
gavines vulgars (Larus ridibundus)
gavians argentats (Larus michahellis)
1 mussol comú (Athene noctua) escoltat
2 picots verds (Picus viridis)
1 raspinell comú (Certhia brachydactyla)
... entre molts altres.
.
al mar...
.
unes 20 baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
amb almenys 2 baldrigues balears (Puffinus mauretanicus) barrejades
1 cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
2 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) joves
10 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
gavians argentats (Larus michahellis)
gavines capnegres (Larus melanocephalus)
gavines vulgars (Larus ridibundus)
... i petits grups d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) arribant sobre el mar a la desembocadura.
.
ànecs blancs (Tadorna tadorna), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), martinet blanc (Egretta garzetta) i un ànec collverd (Anas platyrhynchos)...
.
.
xarxets comuns (Anas crecca)...
.
.
xarxets comuns (Anas crecca) i bernat pescaire (Ardea cinerea)...
.
.
xarxets comuns (Anas crecca) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos)...
.
.
ànecs collverds (Anas platyrhynchos)...
.
.
ànec xiulador (Anas penelope)...
.
.
ànec xiulador (Anas penelope) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos)...
.
.
ànec griset (Anas strepera), ànecs collverds (Anas platyrhynchos) i gavines vulgars (Larus ridibundus)...
.
.
esplugabous (Bubulcus ibis) riu amunt...
.
.