dissabte, 5 de març de 2016

Els Jardins Submergits de la Selva. Entitat S'Agulla

Entitat S'Agulla
Estudi de l'entorn marí a la capçalera del canyó submarí de Blanes a la franja dels 30-70m de profunditat.
Objectius:
a) Cartografia bionòmica de l'àrea d'estudi que és de 16 km2Més informació >>
b) Estudi biomètric de les poblacions profundes (situades a més de 50m de profunditat) de lagorgònia vermella Paramuricea clavata. Espècie de gran interès degut a que fa una funció estructural de l'entorn, vindrien a ser les alzines d'un alzinar.
Més informació>>

GorGene
Estudi de l'estructura genètica de les poblacions de gorgònies vermelles que es troben a les capçaleres dels canyons submarins de la costa catalana (canyons d'Arenys, Blanes i Palamós) i, la seva relació, amb les poblacions poc profundes més properes de Llafranc i Begur.
Objectiu:
Entendre com són genèticament ens permet saber el grau de parentiu de les diferents poblacions i per tant la seva capacitat de dispersió i potencial de regeneració en cas de mortalitats massives. Aquest factor és important a tenir en compte a l'hora de determinar polítiques de gestió del territori.
Més informació >>

Ara, què tal una passejada ben relaxant en mig d'un d'aquests boscos de gorgònies?

https://vimeo.com/56502876?from=outro-embed


I el blog...

http://gorgoniesdelaselva.blogspot.com.es/