divendres, 16 de setembre de 2016

Desembocadura de la Tordera 16/9/2016


Aquesta tarda per la desembocadura de la Tordera, com a més destacat...

mínim 4 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

mínim 1 Cotxa blava (Luscinia svecica)
5 Bernats pescaires (Ardea cinerea), 3 migrant costa avall
3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
18 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
1 Rascló (Rallus aquaticus)
mínim 6 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
1 Cuereta groga (Motacilla flava)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Aligots comuns (Buteo buteo), migrant a gran alçada
mínim 4 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
1 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Merles (Turdus merula)
Garses (Pica pica)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Coloms roquers (Columba livia)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) i Polla d'aigua (Gallinula chloropus)...

Algunes imatges de la desembocadura...


La Falguera d'aigua (Azolla filiculoides), espècie exòtica invasora, ja s'ha estès per gairebé tota la desembocadura...