dimecres, 17 d’abril de 2019

Algunes notícies per llegir 7-17/4/2019...

No contradiu res de res... nega l'evident i menteix, com sempre i en tot, i hi ha documentació que ho demostra😏... encara està a temps de rectificar i fer allò a lo que es va comprometre fa un any, però fer-ho bé i pel bé de l'espai i dels seus valors naturals.

Carles Aulet contradiu a CUP Tordera sobre l’actuació del consistori a la Roureda
Ràdio Tordera 17/4/2019

Petit brot a la zona afectada de la roureda

El regidor d’obres i serveis, Carles Aulet assegura que no és cert, tal com denuncia CUP Tordera, que no s’hagi fet res a la Roureda de Can Verdalet, després de la tala il·legal de fa un any. El regidor del govern municipal assegura que s’han realitzat diverses tasques de neteja a l’espai natural i recorda que la fiscalia ha recomanat no fer determinades actuacions de reparació fins que finalitzi la investigació del cas.

àudio

Fa un any, una quinzena d’entitats naturalistes havien denunciat una tala arbres de la roureda de Can Verdalet de Tordera, que formen part del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 Europea. L’Ajuntament obria un expedient sancionador a l’empresa i segons recorda Aulet, tot i que l’empresa tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per tallar un sector privat que voreja l’espai protegit, aquesta empresa va sobrepassar els límits establerts.

àudio

Malgrat la dimensió de la tala, Aulet diu que l’espai s’està recuperant.

àudio

CUP Tordera va organitzar fa unes setmanes una visita guiada a l’espai i denunciava que ni el departament de medi ambient ni l’Ajuntament no s’ha fet res per recuperar l’espai.En respuesta a  
Hola! Considerem que cal fer certs aclariments: ❗1. L'Ajuntament es desentén de la seva responsabilitat envers una àrea protegida que és de propietat municipal. 🚯 2. L'Ajuntament no ha tallat els camins, hi ha vehicles particulars que hi accedeixen per tirar deixalles.

📝 3. El Departament va donar unes pautes d'acció immediata, consensuades amb ecòlegs, a l'Aj. fa un any. Aquestes anaven destinades a frenar els efectes de la tala. No calia esperar fins que es dugués a terme cap investigació, ja que es van enregistrar d'imatges gràfiques.

🍃 4. L'entrada d'espècies mediterrànies està fent retrocedir les que són pròpies de l'espai humit, per més que els roures tornin a brotar.

⌛ 5. Demanem a l'Ajuntament que actui amb la màxima celeritat, enlloc d'intentar amagar els seus errors.


1.- la fiscalia NO ha recomanat no fer determinades actuacions de reparació fins que finalitzi la investigació del cas. Tot el contrari, es va instar a l'ajuntament a fer les actuacions a que es va comprometre "independentment" de les actuacions legals i amb permisos i calendari.

2.- l'ajuntament NO ha fet res de lo que es va comprometre i pactar amb Medi Natural, ACA, Agricultura i Entitats, com a molt retirada "parcial" d'alguns elements i actuacions "parcials i fallides" com regulació de canal i tancat d'accessos que van durar dies (quan no hores).

3.- NO hi ha cap motiu, cap ni un, que justifiqui que no s'hagi fet lo pactat (amb visita i permisos pertinents), i l'única causa de que ara hi hagi tolls i amfibis criant és perquè uns particulars han fet treballs mínims (menys del pactat i no fet) per no deixar-ho morir tot.

4.- l’espai NO s’està recuperant. Lo que hi ha és un canvi d'espècies i d'estructura vegetal per manca d'actuacions "per part de l'ajuntament" (pactades i assessorades amb Medi Natural i professors universitaris) i pèrdua de les característiques i valors objecte de protecció.

5.- Que els roures estiguin brotant i que creixi vegetació no vol dir que es recuperi l'espai, sinó que hi ha més vegetació que NO és la pròpia de l'espai i que segurament s'haurà d'eliminar i talar els propers anys per recuperar l'original perduda i que SÍ està protegida.

6.- a veure si ho tenim clar d'una vegada per totes...Aquí el Departament d’Agricultura de la Generalitat pot cantar misa... ni té competències ni res, sinó Medi Natural i ACA (dins Territori) que són les que poden dir què, quan i com es fan les coses a la Roureda de Can Verdalet

7.- És fals que "tenia autorització del Departament d’Agricultura de la Generalitat per tallar un sector privat que voreja l’espai protegit" i "que es va passar de parcel·la"... Agricultura va donar un permís només per "podes selectives" i van reconèixer que no han fet res bé.

8.- El Regidor és una vergonya i un càncer per als espais "protegits" de Tordera i no para de mentir continuament sobre aquests temes, lo que passa és que té l'altaveu de l'emisora local i al davant no hi ha cap "oposició" amb un mínim de coneixements sobre medi natural, tal qual

9.- Ja hi ha expedient sancionador (recorregut) i l'ajuntament té des de fa mesos (gairebé un any) un calendari i guia d'actuacions concretes lliurada directament per Medi Natural... que no fan perquè no volen... PUNT😱"El xarxet comú, l'ànec cuallarg i el xibec"... "recuperació de la fauna autòctona d'Arbúcies"... "enmig del poble"... Supereu-lo😏

S'alliberen tres parelles d'ànecs autòctons a la bassa de la Farga d'Arbúcies
Nació Baix Montseny 11/4/2019

Alumnes de les dues escoles del municipi han estat els encarregats de deixar-los anar

Alliberament d'ànecs autòctons a Arbúcies | AJA

Prop de 400 d'alumnes de les escoles Vedruna i Dr. Carulla d'Arbúcies han assistit a l'alliberament a la bassa de la Farga de tres parelles d'ànecs autòctons molt poc freqüents: el xarxet comú, l'ànec cuallarg i el xibec. Després d'una breu explicació de cada una de les espècies a tot l’alumnat i, tot seguit, els mateixos alumnes han deixat anar els ànecs a dins la bassa de la Farga.

El xarxet comú, l'ànec cuallarg i el xibec formen part d'unes espècies que es van extingir de les nostres contrades fa uns 70 anys i es volen recuperar perquè es tracta de fauna que només coneixen els nostres avis i per refermar la naturalització de la bassa de la Farga, un espai de natura enmig d'Arbúcies. Aquesta acció s'emmarca dins el projecte de recuperació de la fauna autòctona que es persegueix des de l’Ajuntament des del 2015.


Canvi de traçat "després d’haver desbrossat la vegetació i haver fet un moviment de terres inicial"...Poca gent és conscient del mal que està fent al medi natural i a la biodiversitat aquesta moda urbana a planes i cursos fluvials😏 a través de

Han d’aturar les obres del carril bici entre Breda i Riells i Viabrea
El Punt Avui 9/4/2019

Vehicles, circulant per la GI-552, en direcció a Breda, fa uns dies. El carril bici discorrerà pel marge dret de la via. QUIM PUIG.

J. FERRER - RIELLS I VIABREA / BREDA
La Gene­ra­li­tat ha hagut d’atu­rar les obres del car­ril bici (i via verda) entre Breda i l’estació de tren de Riells i Via­brea. Segons asse­nya­len els dos bat­lles, el govern ha can­viat de plans a l’hora del sal­var el turó de Santa Anna, a l’entrada de Breda, després d’haver des­bros­sat la vege­tació i haver fet un movi­ment de ter­res ini­cial.

El govern, mit­jançant GISA, exe­cuta els tre­balls –adju­di­cats per gai­rebé 800.000 euros l’octu­bre del 2017– i ara pre­para el nou pro­jecte, tal com va infor­mar als alcal­des i res­pon­sa­bles muni­ci­pals en una reunió a finals del 2018. Els tre­balls van començar al setem­bre, però es van atu­rar al cap de dos mesos. El car­ril bici dis­cor­rerà en paral·lel a la car­re­tera que uneix els pobles, la GI-552, farà 2,6 km i inclourà una pas­sa­rel·la per sobre la riera. En prin­cipi, el govern reprendrà els tre­balls a finals de mes perquè “ha cal­gut adap­tar el traçat d’un tram del vial”, admet el depar­ta­ment de Ter­ri­tori i Sos­te­ni­bi­li­tat.

Un mur de roca­lla

L’alcalde de Breda, Dídac Man­resa (ERC), asse­nyala que, amb la vari­ació del pro­jecte, es farà un mur de roca­lla de dos metres a l’entrada del poble en lloc del mur de for­migó pre­vist. Una tanca de fusta sepa­rarà la car­re­tera del car­ril bici. El bat­lle de Riells, Josep M. Bagot (ERC), no entén que “hagin de can­viar el pro­jecte només quan han tallat la vege­tació i han vist que no cor­res­po­nia amb l’obra”.


El gran engany de moda dels camins de ronda... Canvia de mans i de promotor, però l'objectiu és el mateix... Urbanirzació, ocupació i ús (la resta és irrellevant)😏 a través de

Palafrugell engega compres de sòl per a camins de ronda
El Punt Avui 14/4/2018

L’Ajuntament tira endavant l’expropiació de la franja privada per habilitar els trams entre Sant Sebastià i cala Pedrosa i al jardí de Cap Roig

L’arranjament, ara, dependrà del servei de Costes


Continuar llegint...

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/1588394-palafrugell-engega-compres-de-sol-per-a-camins-de-ronda.html


"Cordero defensa que la preservació de l’entorn del riu Congost és important per al municipi perquè és una zona molt freqüentada pels veïns com a espai de lleure i activitat física."😏 i com aquest tots... Per això és la XN2000, lo d'hàbitats i espècies protegides als cartells😏

És una de les accions previstes al pla de gestió de la xarxa Natura 2000 del riu Congost
el9nou.cat 13/4/2019


El pla de gestió de la xarxa Natura 2000 del riu Congost proposa actuar per reduir l’impacte que la celebració del mercat dels diumenges a Canovelles provoca a l’entorn natural protegit de la llera.

Continuar llegint...

https://el9nou.cat/valles-oriental/general/pla-per-reduir-limpacte-del-mercat-de-canovelles-a-la-llera-del-congost/


El Govern ajudarà als cultius afectats per la calamarsa de diumenge
Ràdio Palafolls 12/4/2019

Josep Ferrer i Antoni Pla, gerent i president de la Cooperativa Conca de la Tordera, amb Josep Pena, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. RP

Diumenge passat, la calamarsada que va caure sobre l’Alt Maresme i en bona part a Palafolls va deixar serioses afectacions a les collites del municipi, en alguns casos d’entre el 80 i el 90%, i fins i tot arribant a la totalitat del conreu afectat en alguns camps.

Davant d’aquesta siutació, aquesta tarda la Cooperativa Conca de la Tordera s’ha reunit amb Josep Pena, director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal de valorar els danys i les solucions a emprendre.

En declaracions a Ràdio Palafolls, Pena ha explicat que les mesures per fer-hi front es divideixen en 3 àmbits. Per una banda, una primera eina que des del Departament qualifiquen de “ràpida” i de “teràpia de xoc”, per fer front als danys en primera instància. Es tracta, en aquest cas, d’ajudar a nivell fiscal als pagesos afectats, tenint en compte els danys rebuts.

Reproductor d'àudio

Fe servir les tecles de fletxa cap amunt/cap avall per incrementar o disminuir el volum.
Per altra banda, des del Departament d’Agricultura es plantegen dues altres opcions, per actuar a mig i a llarg termini, i que segons Pena busquen la complicitat del sector.

Es tracta, per una banda, incentivar l’assegurança dels conreus. En aquest sentit, el representant del Govern català admet que el canvi climàtic tindrà cada cop més efecte en l’agricultura, exposada constantment a un temps que cada cop serà més canviant, i que cal tenir cobertura per poder fer front als danys.

D’altra banda, Pena també remarca la necessitat d’utilitzar infraestructures com hivernacles o túnels per protegir els conreus davant de les afectacions climatològiques.

Reproductor d'àudio

Fe servir les tecles de fletxa cap amunt/cap avall per incrementar o disminuir el volum.
Després de la calamarsada de diumenge, els camps d’enciams, escaroles o cebes van ser dels cultius més afectats, mentre que algunes cols o patates van resistir més bé la calamarsada.Our first processed GPS track from our new loggers! This shearwater went straight to the Catalonian coast to forage - a common strategy for breeding birds, but one that puts them at risk of by longline fishing vesselsTroben una boa d’1,8 metres de llarg abandonada a Sant Celoni
el9nou.cat 17/4/2019

La retirada s’ha fet aquest dilluns


Els Agents Rurals han recollit aquest dilluns una boa constrictor albina d’1,8 metres de llarg que estava abandonada a l’interior d’un terrari al costat d’uns contenidors a Sant Celoni.

L’animal ha estat traslladat, en primer instància al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. D’aquí, ha anat a l’Escola de Natura de Parets, especialitzada en l’atenció d’amfibis i rèptils.

Els Agents Rurals recorden que està prohibit abandonar animals i demanen als propietaris d’aquests que facin una tinença responsable.


Un estudi determina que la llúdriga ja està “àmpliament distribuïda” per les conques del Besòs i el Tordera
Ràdio Tordera 17/4/2019


Un estudi revela que la llúdriga ja està “àmpliament distribuïda” per les conques del Besòs i el Tordera. Fins ara els investigadors han aconseguit comptabilitzar una quinzena d’animals vivint en aquests àmbits, cinc a la conca del Besòs i deu a la del Tordera. Tot plegat ho determina una recerca conjunta del Consorci Besós Tordera, la UAB i la Fundació Zoo de Barcelona que va iniciar-se la tardor de 2018 i que ha presentat aquest dimecres les seves primeres conclusions. Els responsables de projecte han detallat en el cas de la Tordera, l’animal s’ha detectat gairebé per tota la conca, mentre que en la Besòs, la presència es concentra especialment als cursos mitjans.

El projecte va néixer amb l’objectiu de conèixer amb detall la presència de la llúdriga en ambdues conques, tant des de la perspectiva de distribució i ús de l’espai, com des de la perspectiva d’ecologia de l’espècie. Per fer-ho, s’han establert 47 punts estratègics de mostreig (23 a la conca de la Tordera i 24 a la del Besòs) que abasten tots els cursos fluvials i la tipologia d’hàbitats més representatius. Antonio Alarcon és director del zoo de Barcelona.

àudio

En els següents mesos es procedirà a fer els mostreigs de primavera i estiu, amb l’anàlisi de mostres, i es duran a terme censos visuals i treballs de camps. En un estadi més avançat, el projecte també preveu l’anàlisi d’ADN per poder obtenir més dades de cadascun dels exemplars.Ja podeu trobar la 'Guia de les 50 espècies i paratges de la Costa Brava amenaçats' il·lustrada per en a llibreries de , i . 📣Imprescindible!! 📖


Volem manifestar que aquest titular no s'ajusta als fets. Estàvem allà en contra de la l'allargament de la C-32 i perquè el conseller reiteradament s'havia negat a rebre'ns. Volem dir ben alt que és una infraestructura que no resoldrà els problemes de mobilitat.

La Plataforma Aturem la C-32 es manifesta a la fira contra el conseller Damià Calvet
Ràdio Tordera 15/4/2019


Un nombrós grup de membres de la plataforma Aturem la C-32 va interpel·lar divendres a Tordera al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que assistia a la inauguració de la Fira Mercat del Ram.

El conseller s’havia negat reiteradament a reunir-se amb ells per tractar diversos temes al voltant de l’allargament de l’autopista. La plataforma també ha volgut mostrar així el rebuig i indignació davant l’anunci, per part de la Generalitat, de l’inici dels treballs previs a la construcció del nou tram de l’autopista de la Costa Brava C-32 fins Lloret.

Durant tota la visita el conseller ha estat acompanyat de pancartes i cartells que li recordaven en tot moment que l’autopista fins a Lloret no és benvinguda. Al final de la visita el conseller va parlar durant uns minuts amb els portaveus d’Aturem la C-32. A la conversa li van recordar a Damià Calvet que hi ha un recurs judicial en marxa en contra del projecte d’allargament, i que l’obra està parada cautelarment pel mateix jutjat.

A més, li van mostrar la seva indignació ja que malgrat això, la Generalitat va tirar pel dret i va redactar un nou projecte, en front del qual des d’Aturem la C-32 també ha interposat un recurs. El conseller es va dirigir així als manifestants durant la inauguració de la fira.

àudio

Damià Calvet es va comprometre a rebre en les properes setmanes als membres de la plataforma Aturem la C-32 perquè li puguin explicar els arguments pels quals defensen que aquesta obra no resoldrà els problemes de mobilitat del territori.


Aturem C-32 demana que els jutjats aturin el nou projecte
Ràdio Tordera 16/4/2019


El Departament de Territori ha començat els treballs per desviar les canonades, el telèfon i altres serveis. Són feines prèvies a que comencin les obres per allargar l’autopista del Maresme fins a Lloret de Mar.

És el segon intent per allargar aquesta carretera després que fa dos anys el Tribunal Superior de Justícia deixés a l’aire el projecte perquè no s’havien fet els tràmits ambientals corresponents. La plataforma Aturem la C-32 diu que demanaran que els jutjats tornin a aturar aquest segon projecte. Escoltem el portaveu Joan Mora en declaracions a SER Catalunya,

àudio

Denuncien que aquesta autopista, amb tres carrils, destruirà 30 hectàrees de boscos i que faran despertar projectes per urbanitzar a l’entorn del nou tram de la carretera. El passat divendres, un nombrós grup de la plataforma es van manifestar a la inauguració de la fira del ram de Tordera davant el conseller de Territori, Dàmia Calvet per reclamar l’aturada de les obres.


[ÀUDIO] Entrevista amb Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C32
Ona Malgrat 17/4/2019

Joan Mora, portaveu de la Plataforma Aturem la C32

A l'espai de medi ambient del programa Ona Maresme hem reflexionat sobre l’impacte ambiental que pot tenir la construcció de grans infraestructures com ara les carreteres o les autopistes. Es tracta d’infraestructures que són necessàries per garantir la mobilitat i el desenvolupament econòmic del territori però es fan respectant el Medi Ambient?. Hem reflexionat amb el portaveu de la Plataforma ciutadana Aturem la C32, Joan Mora.

Recordem que el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té sobre la taula el projecte el perllongament de l’autopista C32 que actualment s’acaba a Tordera i que ha d’anar fins a Lloret de Mar i que afectaria els boscos dels voltants del paratge de El Vilar.

El passat divendres s’inaugurava la Fira Mercat del Ram de Tordera i l’encarregat de la seva inauguració va ser el conseller de Territori i Sosteniblitat, Damià Calvet. I molts dels membres de la Plataforma Aturem la C-32 van mostrar novament el seu rebuig a aquest projecte.

La plataforma també ha mostrar el rebuig i indignació davant l’anunci, per part de la Generalitat, de l’inici dels treballs previs a la construcció del nou tram de l’autopista de la Costa Brava C-32 fins Lloret. Mora ha explicat que actualment l'estudi sobre l'impacte ambiental està caducat.

Durant la visita del conseller a Tordera va estar acompanyat dels membres de la plataforma que exhibien pancartes i cartells que li recordaven que l’autopista fins a Lloret no és benvinguda. Al final de la visita el conseller va parlar durant uns minuts amb els portaveus d’Aturem la C-32. A la conversa li van recordar a Damià Calvet que hi ha un segon recurs judicial en marxa en contra del projecte d’allargament, i que l’obra està parada cautelarment pel mateix jutjat.

Joan Mora ha destacat que a partir d'ara la Plataforma C32 començarà a fer mobilitzacions i actes públics. El primer d'ells serà la marxa que es farà per tot el traçat de l'autopista el proper 12 de maig.

àudio


Que tothom ho tingui clar (no us deixeu enganyar)... NO es treuen peatges sinò que "s’eliminen barreres però s’acaba pagant una ‘tarifa plana’ per ús de la via"... Tothom, de per vida i dies abans de que caduqui la concesió a Abertis... Per això la C-32 fins a Lloret, tal qual.

La vinyeta a la C-32 podria aplicar-se abans del 2021
Ràdio Tordera 17/4/2019


El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet diu que el sistema de pagament a través de la Vinyeta a la C-32 podria aplicar-se abans del 2021. El conseller afirma que s’està treballant per poder posar-ho en marxa, si pot ser, abans d’aquesta data que, en teoria, hauria de ser per posar fi als peatges. Per tant, s’eliminarien barreres però s’acabaria pagant una ‘tarifa plana’ per ús de la via.

Damià Calvet afirma que l’objectiu és que Catalunya sigui lliure de peatges, però alhora cal trobar una altra manera de gestionar les autopistes. Per aquest motiu, la idea és impulsar la Vinyeta per canviar un model actual que és ‘ineficient i desequilibrat’, ja que a Catalunya es paguen més peatges que la resta de l’Estat, i unes comarques més que altres. Davant d’això, el conseller aposta per un mecanisme de pagament temporal per ús de la via.

àudio

De fet, aquesta implantació vindria a confirmar el temor de la plataforma Preservem el Maresme que ja s’ha mostrat contrària a què la Generalitat estableixi la Vinyeta, ja que això seria ‘enganyar’ el territori i ‘totalment insolidari’. Recordem que l’autopista del Maresme, la més antiga de l’Estat espanyol, celebrarà els 50 anys aquest juliol. La plataforma Preservem el Maresme està preparant un gran acte per reivindicar que la C-32 està més que pagada i que es treguin els peatges.


En respuesta a  
Si Calvet imposa el pagament de la a setmanes de la finalització de les concessions de l' i la no cal que es presenti a cap més elecció..

Cap comentari: