dissabte, 17 d’agost de 2019

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 17/8/2019 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'avui al Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)...

1 Astor (Accipiter gentilis)
mínim 16 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
1er any
1 Bosqueta icterina (Hippolais icterina)
Als tamarius. Hi ha fotos.
7 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
16 Tallarols de garriga (Sylvia cantillans)
9 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà