dimarts, 22 d’octubre de 2019

Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni) 21/10/2019 David Caballé. Font: ornitho.cat

Observacions de David Caballé d'ahir dilluns 21/10/2019 al Riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)...

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Corb (Corvus corax)
2 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Blauet (Alcedo atthis)
Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
Picots verds (Picus viridis)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cotxa blava (Luscinia svecica)
mínim 5 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
2 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: David Caballé