divendres, 20 de desembre de 2019

Riu Tordera i Pla de Can Simó (Fogars de la Selva) 20/12/2019


Aquest matí per la Tordera i el Pla de Can Simó (Fogars de la Selva)...

desenes de Granotes verdes (Pelophylax perezi)
desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
als tolls de la llera, no al curs principal amb corrent
desenes de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
barrejats amb les larves de salamandra

1 Llúdriga (Lutra lutra)
2ona observació directa al lloc, però aquesta vegada durant més temps (anava xinu xano tot i veure'm) i a només 10m!!!
1 Llebre europea (Lepus europaeus)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
uns 15 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
5 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
3 al riu i 2 als camps
1 Blauet (Alcedo atthis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
mínim 2 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
mínim 5 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
6 Cotolius (Lullula arborea)
unes 35 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
mínim 1 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Titelles (Anthus pratensis)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
uns 10 Lluers (Carduelis spinus)
6 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Granotes verdes (Pelophylax perezi)...

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra) i capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Algunes imatges de la Tordera i el Pla de Can Simó (Fogars de la Selva)...