dissabte, 26 d’abril de 2008

Estany de La Júlia (Tordera) 25/4/08

.
Avui a l’estany de La Júlia (Tordera) com a més destacat…

2 martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
4 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 polla d’aigua (Gallinula chloropus)
1 picot verd (Picus viridis)

Als voltants...

2 cornelles (Corvus corone)
1 perdiu roja (Alectoris rufa)
1 faisà (Phasianus colchicus) mascle
... entre altres.
.

faisà (Phasianus colchicus) mascle
.

A la bassa abundants granotes verdes (Pelophylax perezi) i cap-grossos de gripaus d’esperons (Pelobates cultripes), reineta (Hyla meridionalis), gripaus corredors (Epidalea calamita) i tòtil (Alytes obstreticans).

A uns tolls propers, continuen les postes de gripau corredor (Epidalea calamita) i abundants els cap-grossos. També una serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions amagant-se a unes bardisses.

Posta, petits cap-grossos acabats de sortir de l’ou, i cap-grossos més crescuts de gripau corredor (Epidalea calamita)