dijous, 24 d’abril de 2008

Àguila pescadora (Pandion haliaetus) al riu Tordera 24/4/08

Avui al tram del riu Tordera entre els plans de La Júlia i d’Anyells (Tordera), una àguila pescadora (Pandion haliaetus) volant riu avall...Amb alguns picats cap a l’aigua amb les urpes orientades intentant agafar peixos, i direcció a Tordera un cop arriba a la meva alçada.

També...

9 ànecs collverds (Anas platyrhynchos) volant riu avall espantats per l’àguila
2 cornelles (Corvus corone)
uns 5 abellarols (Merops apiastes) del Pla d’Anyells
2 xivites (Tringa ochropus)
3 xivitones (Actitis hypoleucos)
1 cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
... entre altres.
.
abundants les granotes verdes (Pelophylax perezi), les sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica) i els cap-grossos de gripau corredor (Epidalea calamita), dos llangardaixos ocel·lat (Timon lepidus) i una serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions.
.
Imatges primaverals d’aquest tram del riu...

.