dilluns, 23 de juny de 2008

Prats d’en Gai (Tordera) 23/6/08


Avui en control a les caixes niu dels Prats d’en Gai (Tordera)...
..
A una de les caixes hi ha sis polls de mallerenga carbonera (Parus major). Dona la casualitat que és la caixa on ja es van anellar polls dies enrere...

http://natura-tordera.blogspot.com/2008/05/anellament-de-mallerengues-carboneres.html

http://natura-tordera.blogspot.com/2008/05/prats-den-gai-tordera-13508.html

També entre altres observacions...

>40 sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
1 serp de collar (Natrix natrix) adulta amagant-se entre el càrex

Als voltants i a uns tolls propers...
.
.
1 serp verda (Malpolon monspessulanus)
>20 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
milers de petits de gripau corredor (Epidalea calamita) i encara molts cap-grossos
>100 cap-grossos de reineta (Hyla meridionalis)
.


petits de gripau corredor (Epidalea calamita)
.

serp verda (Malpolon monspessulanus)