dissabte, 14 de juny de 2008

Runes del Monestir de Santa Maria de Roca-rossa (Tordera) 13/6/08


En visita ràpida al conjunt en runes del monestir de Santa Maria de Roca-rossa i Mas (Tordera)...
.

Es tracta de les runes del Monestir i d’un Mas adjacent, amb més de 100 forats i cavitats tant a les parets exteriors com interiors (amb abundants nius), amb pedres amuntegades arreu del terreny, i tot envoltat per un alzinar aclarit.

Com l’any passat, han tornat a nidificar les cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), almenys 8 parelles d’adults repartides per tot el conjunt (mínim 8) i no menys de 20 joves volanters que reclamen l’atenció dels adults ja fora dels nius.
.
Adult de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)...
.
.
joves volanters de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)...
.

.

També 1 raspinell comú (Certhia brachydactyla) sortint d’un dels forats del monestir, 1 mussol comú (Athene noctua) a les runes del Mas, i abundants cueretes blanques (Motacilla alba), merles (Turdus merula), pardals comuns (Passer domesticus),... entre altres.

1 àguila marcenca (Circaetus gallicus) sobrevolant el Montnegre en cercles.