dijous, 30 de desembre de 2010

Desembocadura del riu Tordera 30/12/10. Òscar Juárez

Font: www.ornitho.cat
.
Observacions i fotografia: Òscar Juárez
.
2 ànecs blancs (Tadorna tadorna)
ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
7 ànecs xiuladors (Anas penelope)
6 cabussons collnegres (Podiceps nigricollis)

1 cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
garses (Pica pica)
gavians argentats (Larus michahellis)
gavines vulgars (Larus ridibundus)
2 mallerengues blaves (Parus caeruleus)
4 mallerengues carboneres (Parus major)
3 merles (Turdus merula)
1 mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
6 pardals comuns (Passer domesticus)
1 pit-roig (Erithacus rubecula)
unes 13 polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 tords comuns (Turdus philomelos)
1 trist (Cisticola juncidis)
2 tudons (Columba palumbus)
uns 20 xarxets comuns (Anas crecca)