dijous, 30 de desembre de 2010

Desembocadura i tram final del riu Tordera 29/12/10

.
Aquest dimecres per la desembocadura i tram final del riu Tordera...
.
123 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
71 xarxets comuns (Anas crecca)
màxim anual, tots a la desembocadura
4 ànecs xiuladors (Anas penelope)
1 ànec blanc (Tadorna tadorna)
26 polles d'aigua (Gallinula chloropus)
4 rasclons (Rallus aquaticus)
tots riu amunt per les ribes
2 cabussets (Tachybaptus ruficollis)
6 cabussons collnegres (Podiceps nigricollis)
1 dins la desembocadura i 5 junts al mar prop de la platja
2 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)
junts al mar
6 fredelugues (Vanellus vanellus)
en vol direcció Blanes sobre el riu
mínim 6 becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
5 esplugabous (Bubulcus ibis)
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
mínim 3 blauets (Alcedo atthis)
2 a la desembocadura i 1 riu amunt
1 cotxa blava (Luscinia svecica) mascle
al canyissar tombat sota la torre d'observació
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
en vol sobre la llera del riu
1 aligot comú (Buteo buteo)
posat i volant per la llera del riu
unes 50 cueretes blanques (Motacilla alba)
8 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
7 grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
mínim 22 titelles (Anthus pratensis)
molt repartides per la llera del riu
1 paràsit gros (Stercorarius skua)
en vol costa amunt
uns 200 gavians argentats (Larus michahellis)
2 gavians foscos (Larus fuscus)
21 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
unes 100 gavines vulgars (Larus ridibundus)
2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
3 mascarells (Morus bassanus)
5 corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
tots joves i costa avall per separat
19 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
3 picots verds (Picus viridis)
tots a la llera del riu
uns 50 repicatalos (Emberiza schoeniclus)
molt repartits pel riu
uns 10 bitxacs comuns (Saxicola torquatus)
6 cogullades vulgars (Galerida cristata)
dins la llera del riu aigües amunt
>20 cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
mínim 2 cruixidells (Emberiza calandra)
dins la llera del riu
uns 50 coloms roquers (Columba livia var. Domestica)
uns 100 estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
uns 40 gafarrons (Serinus serinus)
unes 20 garses (Pica pica)
unes 50 caderneres (Carduelis carduelis)
2 sits negres (Emberiza cia)
junts a un canyar riu amunt
7 mallerengues blaves (Parus caeruleus)
>10 mallerengues carboneres (Parus major)
5 mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
55 tudons (Columba palumbus)
molt repartits pel riu i un estol de 36 a la desembocadura
unes 20 tórtores turques (Streptopelia decaocto)
unes 20 merles (Turdus merula)
4 tords comuns (Turdus philomelos)
uns 15 mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
uns 25 pinsans comuns (Fringilla coelebs)
>10 pit-rojos (Erithacus rubecula)
uns 200 pardals comuns (Passer domesticus)
uns 200 pardals xarrecs (Passer montanus)
mínim 2 verdums (Carduelis chloris)
uns 10 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
>20 rossinyols bords (Cettia cetti)
.
cabussons collnegres (Podiceps nigricollis)...
.
.
ànecs xiuladors (Anas penelope)...
.
.
bernat pescaire (Ardea cinerea)...
.
.
ànec blanc (Tadorna tadorna) entre collverds (Anas platyrhynchos)...
. .
xarxet comú (Anas crecca), polla d'aigua (Gallinula chloropus) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos)...
.
.
cuereta torrentera (Motacilla cinerea)...
.
.
titella (Anthus pratensis) i polla d'aigua (Gallinula chloropus)...
.