dissabte, 16 de gener de 2016

Alguns enllaços d'interès


Anàlisi de la presènciade tortugues als parcsdel Montnegre i elCorredor, SerraladaLitoral i Serralada deMarina
Albert Martínez Silvestre i Joaquim Soler
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)
Félix Amat
Museu de Granollers
I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serralada Litoral Central · V Trobada d’Estudiosos | 81 del Montnegre i el Corredor · p. 81-85 · Diputació de Barcelona · 2009

Caracterització d’una població de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la concamitjana de la Tordera
II Monografies dels parcs de la Serralada Litoral Central · VI Monografies del Montnegre i el Corredor 6 Diputació de Barcelona · 2012
L. Sanz, C. Barriocanal, M. Boada i R. Maneja (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals [ICTA]. Universitat Autònoma de Barcelona)

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la Tordera: història socioambientali percepcions dels joves escolars
II Monografies dels parcs de la Serralada Litoral Central · VI Monografies del Montnegre i el Corredor 6 Diputació de Barcelona · 2012
L. Sanz, R. Maneja, M. Boada i C. Barriocanal (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals [ICTA]. Universitat Autònoma de Barcelona)

Herpetofaunade les serres del Montnegre i el Corredor
Tomàs Ballesteros Salla i Artur Degollada Soler
ECOIMA, Associació per a l’Estudi de l’Ecologia i el Medi Ambient

TV3 alacarta

Riu i estany de Tordera
Xarxa Natura 10/12/2015 TV3 alacarta

Massís del Montnegre
Xarxa Natura 05/06/2014 TV3 alacarta

Tordera
Riu avall 20/11/2015 TV3 alacarta

El medi ambient - La Tordera, quinze anys d'Observació
03/08/2012 TV3 alacarta
nze anys d'Observatori