divendres, 15 de gener de 2016

ARTICLE RECOMANAT: Sobre la presència de Podarcis muralis (Laurenti, 1768) a baixa alçada a la Selva (Girona) i altres poblacions relictes de rèptils en vies de desaparició


ALGUNS FRAGMENTS DEL TEXT COMPLERT...

Es presenten localitzacions a baixa alçada de sargantana roquera Podarcis muralis (Laurenti, 1768) per a la comarca de la Selva (Girona, NE Ibèric) i del aparent declivi d'aquestes poblacions aïllades (al límit de la seva àrea de distribució) conseqüència de l’alteració del seu hàbitat. Es fa un repàs d’altres espècies de rèptils a Catalunya que mantenen o mantenien poblacions amb aquesta mateixa problemàtica, amb especial menció del cas de Zamenis longissimus.

(...)

La sargantana roquera (Podarcis muralis) es troba des de gairebé el nivell del mar, prop de la desembocadura de la Tordera (als municipis de Palafolls, Tordera i Blanes, localitat aquesta darrera de la que sembla haver desaparegut), fins alçades superiors als 2400 m (Portarró d’Espot, a Aigüestortes). En tot tipus d’hàbitats a la mitja muntanya. Roques, talussos, construccions humanes, amb la condició de que tinguin suficients refugis que condicionen la seva densitat. A baixa alçada, selecciona ambients humits (RIVERA et al., 2011).

(...)

Tal com s’ha assenyalat a dalt, la presència d’aquesta espècie al Baix Tordera és ja coneguda. Assenyalada per J. Figuerola en 1986 (in LLORENTE et al., 1995) i més recentment es poden trobar fotografies i noves dades d’aquestes poblacions vinculades a zones inundables properes al riu, publicades pel col·lectiu ORCHIS NATURALISTES (2007; 2008).