dimecres, 10 de febrer de 2016

ANÀLISI DE LES PLANTES I DE LA FAUNA VERTEBRADA A LA VALL DE FUIROSOS (MONTNEGRE, SERRALADA LITORAL CATALANA)

Montserrat Salvà i Catarineu
TESIS DOCTORAL

Director: Josep M. Panareda i Clopés 

DOCTORAT: GEOGRAFIA FÍSICA I CANVI AMBIENTAL
DEP. DE GEOGRAFIA FÍSICA I ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL

UNIVERSITAT DE BARCELONA
MAIG, 2000