dimecres, 10 de febrer de 2016

Els espais naturals aquàtics de la comarca de la Selva: experiències de millora ambiental i social. Selwa

Les zones humides que trobareu a la publicació són: l’Estany de Sils, la zona humida de la Camparra (Riudarenes), els Amaradors de Salitja, el parc de Sa Riera de Tossa i les ribes de la Tordera a Hostalric i Fogars de la Selva. Per cada zona, hi podreu trobar una descripció de l’espai i dels valors naturals, les actuacions de millora que s’hi han desenvolupat, i l’ús públic que hi té lloc.

La publicació posa de manifest com la restauració d’ espais naturals no només té una repercussió sobre el bon estat dels ecosistemes, sinó que també pot influir en el desenvolupament local, ja que aquests espais es converteixen en un actiu que es pot posar en valor a nivell turístic, social, educatiu, etc.

Enllaç a la publicació