divendres, 28 de juliol de 2017

Riu Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 28/7/2017


Aquesta tarda per La Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

mínim 88 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 2 nou nats i 1 captura manual. Complicat avui tant la detecció com la captura amb tanta herba.
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
mínim 2 Serps d'aigua (Natrix maura)
3 serps sense identificar entre la vegetació
1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Verons euroasiàtics (Phoxinus phoxinus)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

2 Tornassolades petites (Apatura ilia)
Nimfes mediterrànies (Limenitis reducta)
1 Bruixa (Brintesia circe)
Faunes bruns (Hipparchia statilinus)
1 Faune ziga-zaga (Hipparchia fidia)
1 Mirallets (Issoria lathonia)
mínim 1 Damer roig (Melitaea didyma)
uns 30 Damers dels conillets (Melitaea deione)
Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)
1 Merlet comú (Pyrgus malvoides)
Coures comuns (Lycaena phlaeas)
Morenetes meridionals (Aricia cramera)
Blavetes estriades (Leptotes pirithous)
Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Papallones zebrades (Iphiclides feisthamelii)
Papallones reina (Papilio machaon)
2 Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
Blanquetes perfumades (Pieris napi)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia)
Brunes boscanes (Pararge aegeria)

1 Esquirol (Sciurus vulgaris)
creuant la llera del riu pel terra
2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet menut (Ixobrychus minutus) mascle
3 Corriols petits (Charadrius dubius)
4 Xivites (Tringa ochropus)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Blauet (Alcedo atthis)
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 4 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
1 Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...


Barbs de muntanya (Barbus meridionalis), Bagres catalanes (Squalius laietanus), Verons euroasiàtics (Phoxinus phoxinus), Gambúsies (Gambusia holbrooki)...

Tornassolada petita (Apatura ilia)...

Damers dels conillets (Melitaea deione)...

Coure comú (Lycaena phlaeas)...

Blavetes estriades (Leptotes pirithous)...

Blavetes dels pèsols (Lampides boeticus)...

Morenetes meridionals (Aricia cramera)...

Blavetes comunes (Polyommatus icarus)...

Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia)...

Algunes imatges de la Tordera entre Can Simó i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...