dimecres, 8 d’agost de 2018

Santa Susanna 5/8/2018 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'aquest diumenge 5/8/2018 a Santa Susanna...

12 Gavians argentats (Larus michahellis)
5 Ballesters (Apus melba)
10 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
25 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
5 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
5 Tudons (Columba palumbus)
6 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
5 Garses (Pica pica)
1 Merla (Turdus merula)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
12 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
15 Pardals comuns (Passer domesticus)
6 Gafarrons (Serinus serinus)
3 Caderneres (Carduelis carduelis)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils