dimarts, 15 de gener de 2019

Enquesta: Quin percentatge de llims y argiles creus que conté el sediment transportat pel riu Tordera? 15/1/2019 Enric Sagristà. Font: Twitter.com