dissabte, 23 de febrer de 2019

Campins 22/2/2019 Israel Estopà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Israel Estopà d'ahir divendres 22/2/2019 a Campins...

1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
Lluers (Carduelis spinus)
3 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
4 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Israel Estopà