divendres, 21 de març de 2008

Observacions herpetològiques per la vall de la riera de Pineda 19/3/08. Miquel Jover

Aprofitant les condicions de pluja, en Miquel Jover va fer una sortida nocturna per la riera de Pineda...

1 granota pintada (Discoglossus pictus) al marge de la carretera d'Hortsavinyà entre el molí de can Marquès i el camí d'entrada a la pedrera de Montpalau (ja al terme de Tordera), dins un bassiol.

1 salamandra (Salamandra salamandra) i 1 tòtil (Alytes obstetricans) a la carretera d'Hortsavinyà, prop de can Marquesó.

2 gripaus comus (Bufo bufo), 2 salamandres (Salamandra salamandra) i 1 tòtil (Alytes obstetricans) als camps de can Caletre (vall de Sant Andreu).

1 salamandra (Salamandra salamandra) a la capçalera del sot de Sant Andreu, dins l'avellanosa.

Molt freqüents les larves de salamandra (Salamandra salamandra) tot al llarg del curs de la riera de Pineda i del sot de Sant Andreu.

Nombrosos tòtils (Alytes obstreticans) cantant a tots els camps de banda i banda de la riera de Pineda, per sota la pedrera i fins al poble.

Fotografies de Miquel Jover...
.

tòtil (Alytes obstetricans)

Gripau comú (Bufo bufo)

Granota pintada (Discoglossus pictus)

Salamandra (Salamandra salamandra)