diumenge, 10 d’agost de 2008

Riu Tordera aigües amunt del nucli urbà de Tordera 9/8/08Avui en recorregut pel riu Tordera des del centre urbà de Tordera i fins arribar a la granja de Can Serra...

El riu ja està sec i tota la llera sorrenca plena de roderes...
.

Entre la llera sorrenca i l’illa del riu abunden els herbassars i alguns arbres aïllats entre clapes de sorra...


I prop de Can Serra, abundants tolls que concentren peixos, amfibis i alguns rèptils i algunes aus aquàtiques...


Observat avui...

1 àguila marcenca (Circaetus gallicus)
1 aligot comú (Buteo buteo)
1 agró roig (Ardea purpurea) juvenil en dispersió
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 xivitones (Actitis hypoleucos)
4 corriols petits (Charadrius dubius)
1 blauet (Alcedo atthis) – observat ahir un altre a la bassa de Torho, a pocs metres d’aquest.
11 cornelles (Corvus corone) juntes
5 puputs (Upupa epops), 4 juntes
2 perdius roges (Alectoris rufa)
3 faisans (Phasianus colchicus) juvenils
1 tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
4 sits negres (Emberiza cia)
tudó (Columba palumbus)
tórtora turca (Streptopelia decaocto)
garsa (Pica pica)
gaig (Garrulus glandarius)
estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
merla (Turdus merula)
tord comú (Turdus philomelos)
rossinyol bord (Cettia cetti)
mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
pardal comú (Passer domesticus)
pardal xarrec (Passer montanus)
cuereta blanca (Motacilla alba)
mallerenga blava (Parus caeruleus)
gafarró (Serinus serinus)
rossinyol (Luscinia megarhynchos)
cadernera (Carduelis carduelis)
bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
verdum (Carduelis chloris)
bitxac comú (Saxicola torquata)
trist (Cisticola juncidis) escoltat
1 gavià argentat (Larus michahellis) juvenil mort
oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
falcio negre (Apus paus)
almenys 9 ballesters (Apus melba)

7 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), totes a un únic toll.
1 serp d’aigua (Natrix maura)
1 llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) de grans dimensions
1 sargantaner gros (Psammodromus algirus)
>20 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)

>50 granotes verdes (Pelophylax perezi) adultes i alguns cap-grossos.

Cap comentari: