dimarts, 16 de desembre de 2008

Estany de Bancells (Maçanet de la Selva) 14/12/08

L’estany de Bancells es troba al municipi de Maçanet de la Selva, al costat de la carretera d'accés a la urbanització Mas Altaba i de l’autopista AP-7.

Per arribar-hi cal accedir per la carretera GI-512 de Tordera a Hostalric, i el trobarem a l’inici de la carretera d’accés a Mas Altaba (paral·lela a l’autopista).
.

És una depressió al terreny d’unes 13 hectàrees entre la via del tren, la carretera a la urbanització i el Bocs de Bancells, i dividida en 2 meitats per la carretera de Tordera a Hostalric.


El seu origen ve donat per un trenc del riu Tordera a finals del segle XIX que va foradar el terreny a l’aiguabarreig de dos torrents que hi desemboquen, quedant com una depressió mal drenada entre els turons i el riu.

Actualment, una part important d’aquesta depressió ha quedat aïllada de la plana al·luvial per la via del tren, i ocupada en part per les carreteres i altres infrastructures (gasoducte i línia elèctrica que alimenten a la urbanització)(menys d’1 ha), o transformada en plantacions lineals de pollancres (unes 6 ha).

Malgrat tot, resten unes 6’5 hectàrees en excel·lent estat de conservació, les corresponent al bosc de ribera i roureda de roure pènol inundable, i que s’uneixen a la massa forestal del Bosc de Bancells, (dominada per rouredes, sureres, alzinars i pinedes) formant un continu forestal perfectament estratificat segons els diferents nivells d’humitat o d’inundabilitat.

Tot i que no trobem espais lliures d’aigua, a l’interior del bosc de ribera hi ha algunes clapes no forestals dominades pel canyís o el balcalló, ocupant les zones centrals i més deprimides que s’inunden amb més facilitat.


Aquest estany no pertany a la XN2000 pel simple fet de no ser EIN (les zones humides de la Baixa Tordera incloses ho han estat perquè ja formaven part del PEIN), tot i que per biodiversitat i estat de conservació supera a altres que sí hi pertanyen. Per la seva banda no va ser inclòs al PEIN al seu dia simplement per no trobar-se al municipi de Tordera. De titularitat privada, aquest espai no gaudeix de cap protecció, ja que l’inventari de zones humides o el POUM, avui dia, no serveixen de res.

El podem trobar a l’Inventari de zones humides a Catalunya inclòs sota el topònim “Aiguamolls del curs baix del Tordera (Codi 1430500)” de les Zones humides de la conca de la Tordera (pdf pàg. 3/10, darrera actualització Març 2001).

Es refereix estrictament al bosc de ribera (unes 5 ha), la part central, no a la roureda (>1 ha) o a les plantacions de pollancres (poc més de 6 ha) que ocupen l’antic prat de dall a que es fa esment.Hi diu textualment...

Estany de Bancells

Es tracta d’un estany d’unes 5 hectàrees de superfície, format per una revinguda del Tordera. L’estany s’alimenta d’aigües del freàtic i ateny una fondària de mig metre.

D’aquest espai destaca un bosc de ribera inundable en recuperació, format per freixes (Fraxinus angustifolia), gatells (Salix cinerea), salzes (S. alba) i oms (Ulmus minor) (hàbitat d’interès comunitari, codi 92A0). A l’estrat herbaci abunda el balcalló (Carex riparia), C. vulpina, C. remota, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Cyperus longus, Montia fontana chondrosperma, Peplis portula, Lythrum hyssopyfolia, Myosotis scorpioides, Ophioglossum vulgatum, Veronica acinifolia, Iris pseudacorus, etc. Pel que fa a la vegetació hidrofítica (hàbitat d’interès comunitari, codi 3150), cal fer esment de Ludvigia palustris, Polygonum amphibium, Callictriche stagnalis, C. brutia, Ranunculus peltatus i R. trichophyllus. A les immediacions hi ha prats de dall que complementen el valor natural de tota la zona.

Pel que fa a la fauna, es coneix la presència de la tortuga de rierol (Mauremys caspica leprosa) i de la reineta (Hyla meridionalis).


També podem trobar informació sobre aquest estany aquí…

7.HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA (pdf) de la memòria descriptiva de l’Agenda 21 de La Selva.

Aquest document li dona una extensió de 12’8 ha (pàg 5/15 del pdf, o 45 de l’Agenda 21 Comarcal)

Algunes imatges d’aquest diumenge, del bosc de ribera...

De la roureda...


Dels espais lliures de cobertura arbòria...


De les plantacions de pollancres...


De l’adjacent Bosc de Bancells...


La dificultat per accedir-hi, la seva frondositat i la manca de corriols o accessos al seu interior, impedeixen la seva freqüentació (pràcticament nul·la actualment) i l’abocament de runes o altres deixalles, i fan d’aquest espai un lloc ideal per a la nidificació de multitud d’aus (aquest diumenge aprofitant la manca de fullatge s’han pogut localitzar més de 150 nius, principalment de túrdits i fringílids, però també uns pocs (3) d’ardeids, un d’un rapinyaire,... entre altres). Caldria un seguiment de la zona que actualment, també a nivell ornitològic, es troba totalment ignorada i desconeguda.

Malgrat la recerca a part de l’espai, no s’ha trobat cap niu o indici de reproducció de teixidor...

Teixidor (Remiz pendulinus) a l'estany de Bancells (Maçanet de la Selva) 18/5/08

El gran valor d’aquest estany, sense poder oblidar la seva flora (la millor representació a totes les zones humides de la baixa Tordera), és la presència herpetològica. Hi trobem...

(no s’inclouen les espècies detectades al voltant de la zona humida)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) – tot i no haver aigües permanents, la seva proximitat al tram del riu Tordera amb més quantitat i densitat de l’espècie, i que estigui connectat per un canal, les podem trobar quan s’inunda.
Serp de collaret (Natrix natrix)
Serp d’aigua (Natrix maura)
Vidriol (Anguis fragilis)
Sargantana roquera (Podarcis muralis)

Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
Tritó verd (Triturus marmoratus)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Reineta (Hyla meridionalis)
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
Tòtil (Alytes obstreticans)
Gripau comú (Bufo bufo)
Gripau corredor (Epidalea calamita)
Granota pintada (Discoglossus pictus)
Granota verda (Pelophylax perezi)

Pel que fa a les observacions d’aus d’aquest diumenge...

1 aligot comú (Buteo buteo) sobrevolant la zona

Els 3 picots...

1 picot verd (Picus viridis)
1 picot garser gros (Dendrocopos major)
1 picot garser petit (Dendrocopos minor) escoltat

2 pica-soques blau (Sitta europaea)
molts raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
>10 bruels (Regulus ignicapillus)
>10 tord ala-roig (Turdus iliacus)
tord comú (Turdus philomelos)
merla (Turdus merula)
mallerenga petita (Parus ater)
tudó (Columba palumbus)
gaig (Garrulus glandarius)
mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
lluer (Carduelis spinus)
trist (Cisticola juncidis)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
cargolet (Troglodytes troglodytes)
rossinyol bord (Cettia cetti) escoltat
pardal de bardissa (Prunella modularis)
mallerenga blava (Parus caeruleus)
mallerenga carbonera (Parus major)
... entre molts altres.

I la part negativa de la jornada...

Han obert un pas per part del bosc de ribera, la pollancreda i un turó proper, seguint el gasoducte...


Tot l’interior del bosc inundable sembrat d’estaques (?????), com si es volgués obrir corriols al seu interior?...


No dir res de la línia elèctrica...


De retorn cap a Tordera... vistes del riu i de la plana al·luvial de Maçanet...

3 comentaris:

Anònim ha dit...

hola
primer de tot, felicitats pel blog, molt interessant. potser estaria bé comunicar de l'existència d'aquest espai al dmah, no?; no sé ben bé a qui, però el lloc sembla una passda. i aquestes estaques no poden ser res bo...
fins ara
arnau bonan

Javier Romera ha dit...

Hola Arnau, i moltes gràcies.

Medi Natural, ACA, altres departaments, ajuntament, Consell Comarcal, etc, etc, etc,... saben de la seva existència, altre cosa és que els interessi.

Pel que fa a les estaques, ho he preguntat però encara no tinc cap mena de resposta al respecte, continua essent una incògnita.

Salutacions,

Xavi

Javier Romera ha dit...

22/3/09... Les estaques corresponen a part de les feines de “recuperació” de l’estany per part d’Acciónatura que en una primera fase preveu treure la coberta arbòria de tota la zona central, sobretot del reompliment de terres, i deixar-lo lliure per desprès recuperar la cota inicial. També està previst col•locar-hi una petita comporta que eviti el drenatge actual.