dilluns, 30 de març de 2009

Crustaci anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi als Prats d’en Gai (Tordera) 30/3/09

Avui han estat localitzats milers de Branchipus schaefferi a una zona de tolls dels Prats d’en Gai (Tordera)...
.


Identificació de l’espècie i distribució a Catalunya per Dani Boix (Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona)

Es tracta d’un gran branquiòpode, l'espècie més comuna a Catalunya, però la primera cita a la comarca del Maresme i nova quadrícula UTM de distribució coneguda.

Distribució coneguda fins ara...
.
.
Bassa on es troben...
.
.
Els branquiòpodes són considerats el grup de crustacis actuals més primitius, viuen en ambients aquàtics temporanis, quan les condicions són les adequades, eclosionen a milers, tenen un creixement molt ràpid, i posen milers d’ous que poden estar anys sense eclosionar fins que torna a inundar-se l’espai.

A la bassa, freixeda inundada i tolls propers, també milers de macroinvertebrats i cap-grossos de gripau corredor (Bufo calamita) i granota pintada (Discoglosus pictus).
.

cap-grossos de gripau corredor (Bufo calamita)
.
cap-grossos de granota pintada (Discoglossus pictus)

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ei, enhorabona per la troballa, ja saps que passaràs al 'hall-of-fame' del meu grup de recerca, no? ;)