diumenge, 24 de gener de 2016

El Catalan Butterfly Monitoring Scheme o Pla de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya

El Catalan Butterfly Monitoring Scheme o Pla de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya


L'any 1994 es va iniciar, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, un projecte de seguiment de les poblacions de papallones: el Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (abreviat CBMS). La seva filosofia i metodologia coincidien plenament amb les del conegut BMS britànic d'on va prendre el nom: conèixer amb precisió els canvis d'abundància de les papallones a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transectes fixos, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals. La utilització de les papallones en aquests projectes respon al seu contrastat caràcter bioindicador, a la seva popularitat i carisma, i al fet d'haver experimentat, en temps recents, regressions generalitzades arreu d'Europa.
Inicialment, la xarxa de seguiment constava d’11 estacions de mostratge situades al quadrant nord-est de Catalunya. Aquest nombre s’ha anat incrementant anualment i, un cop acabada la quinzena temporada l’any 2008, se situava ja en 70 estacions repartides per bona part de la geografia catalana i a les illes Balears. Paral·lelament a aquest augment, els aspectes estructurals del projecte han anat millorant de forma sensible, amb la creació d’un programa informàtic especialment dissenyat per emmagatzemar i explotar la informació acumulada, amb la caracterització de les comunitats vegetals en cadascuna de les estacions i amb la definició d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) aplicat a la xarxa. Totes aquestes millores han convertit el CBMS en una de les bases de dades més importants sobre la biodiversitat catalana i, també, sobre l’ecologia de les papallones de la zona mediterrània.
Consulteu la seva pàgina web