dilluns, 25 de gener de 2016

lectura recomanada: INFORME DEL PROJECTE DE MOSTREIG DE TORTUGA DE RIEROL (Mauremys leprosa) A LA COMARCA DEL BAGES

INFORME DEL PROJECTE DE MOSTREIGDE TORTUGA DE RIEROL (Mauremys leprosa)A LA COMARCA DEL BAGES (Memòria 2015)  
Autor de l’informe: Jonathan J. González
Societat Herpetològica Valenciana (SoHeVa)


La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una de les dues tortugues d'aigua autòctones de Catalunya junt amb la tortuga d’estany (Emys orbiculars), aquesta última absent al Bages. És considerada l’espècie de tortuga autòctona més abundant a la península encara que a Catalunya es considera escassa.

És una espècie protegida a Catalunya per la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i declarada d’interès comunitari. Requereix protecció estricta i és una espècie d’interès comunitari per la qual cal designar zones especials de conservació. En l'àmbit europeu està inclosa a l’apèndix II del Conveni de Berna i als apèndixs II i IV de la Directiva d’Hàbitats.

La tortuga de rierol es troba distribuïda a la major part de la Península Ibèrica (Portugal, Espanya) , sud de França i nord del continent africà (Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia). A Catalunya la trobem especialment a les conques dels rius Fluvià, Muga, Ter, Tordera, Foix, Gaià, Besòs, Llobregat i Ebre.

A la comarca del Bages la bibliografia o ressenyes sobre la presència de tortugues de rierol són escasses i antigues (JUNYENT, 1985), (BORRÀS i POLLS, 1987).

Altres citacions més recents confirmen la seva presència a Manresa (BORRAS i JUNYENT, 1993) i les zones humides de la Corbatera i Meandre de Castellbell (VILARNAU, et. al. 1997).

Al Bages també podem trobar de forma introduïda l'anomenada tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) i similars (Graptemys sp. Pseudemys sp.) procedents d’exemplars alliberats al medi natural per propietaris penedits de tenir-la com a mascota i que constitueixen una greu amenaça a les poblacions de tortugues autòctones i l'ecosistema en general.

El recent augment dels albiraments i cites de tortugues a la comarca del Bages ha motivat el projecte Mauremys-Bages desenvolupat per la Societat Herpetològica Valenciana (SoHeVa) que consisteix en el Mostreig de tortugues de rierol a diferents rieres del Bages per tal d’actualitzar la seva distribució i confirmar o no la presència de poblacions reproductores a la comarca. Així mateix es vol fer un cens de la població per tal de conèixer el seu estat de conservació, enretirar les tortugues al·lòctones i promoure la conscienciació ciutadana.