divendres, 5 d’agost de 2016

Enllaç d'interès: Vídeo d'una tortuga aquàtica fent niu 4/8/2016

Vídeo d'una tortuga aquàtica fent niu. Si bé es tracta d'una espècie exòtica... Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta) a altre país (Veneçuela), la realització del niu no difereix gaire de les autòctones locals.

Cliqueu l'enllaç per accedir al vídeo...


RT isaacBIOvega: ¡ALUCINANTE! 🙀❤️🐢 Ahora mismo una de agua excava un nido para enterrar sus huevos en _El…