dilluns, 1 d’agost de 2016

Riu Tordera entre Hostalric i Fogars de la Selva 31/7/2016


Aquest diumenge tarda, entre els ponts de Fogars de la Selva (AP-7) i de Hostalric, la llera de la Tordera alterna trams secs amb trams amb aigua corrent poc abundant, tolls i bassetes per tot arreu concentrant a la fauna aquàtica, i com a més destacat...

mínim 55 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa), 9 captures manuals.
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), adultes, metamòrfiques i capgrossos
desenes de Granotes pintades (Discoglossus pictus)

1 Visó americà (Mustela vison) passejant-se pel curs principal del riu

Grans concentracions de peixos a la poca aigua que hi ha...

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)
i algunes Carpes (Cyprinus carpio)

També per tot arreu Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Xivitones (Actitis hypoleucos)
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
3 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Aligot comú (Buteo buteo)
3 Cornelles negres (Corvus corone)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Merles (Turdus merula)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), adultes, metamòrfiques i capgrossos...

Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Juvenil despistat de Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)...

Concentracions de peixos per tot arreu...

Cranc vermell americà (Procambarus clarkii)...

Algunes imatges d'aquest tram de riu...

Cap comentari: