divendres, 5 d’agost de 2016

Quina diferència hi ha entre una Zona No Urbanitzable i un Espai Natural Protegit? 5/8/2016

I és que sembla mentida que a aquestes alçades de la pel·lícula encara no estigui clara aquesta diferència, oi?

No, no és el mateix... els camps de conreu i el bosc que veieu al sortir del poble, molt sovint a tocar, segurament sigui Sòl no urbanitzable. Simplement l'heu de comprovar al POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) que l’ajuntament ha de tenir a disposició de qualsevol persona que vulgui informació al respecte, i si no el trobeu o no és fàcil accedir-hi millor que us pregunteu per què. Això vol dir que allà no es pot edificar (per dir-ho d’una manera resumida) tret de determinades excepcions detallades a l’Ordenança Municipal corresponent (generalment edificis annexos a edificis consolidats, amb limitacions, i sempre amb finalitats agrícoles, ramaderes o forestals depenent de l’espai) i la dotació de serveis o eventuals ocupacions dels terrenys ha de complir també amb l’esmentada Ordenança... Resumint... ni es pot edificar ni es pot fer passar camins, canonades o línies elèctriques de qualsevol manera.

Per complicar-ho una miqueta, hi ha diferents tipus de sòl no urbanitzable, però aquest és una altre tema “complicat” sobre diferents usos que no toca ara.

Recordeu, parlem d’uns terrenys que NO són Espai Natural Protegit, sinó simplement No Urbanitzables.

Per altre banda, repartits pels municipis hi ha terrenys qualificats com Espais Naturals Protegits, senyalitzats o no, i massa sovint de manera errònia sense poder distingir a on comença i a on acaba aquesta figura de protecció. També estan perfectament identificats als respectius POUMs i la seva existència és (o l’hauria de ser) de domini públic, no únicament administratiu.

Evidentment aquí tampoc es pot edificar o fer passar serveis de qualsevol manera, crec que resulta evident, i normalment coincideix amb masses forestals, zones humides (ja sigui un estany o un camp inundable, no necessàriament amb aigua aquell dia que el veieu), cursos fluvials, etc., però també de vegades un petit camp enmig d’una plana conreada o una petita bassa amagada darrera d’un turonet... aquí la mida no importa.

Per saber diferenciar entre Zones no urbanitzables i Espais naturals protegits no hi ha rés com els motius pels quals, aquell dia en que es va pintar el plànol del municipi de colors diferents, es va decidir que uns eren No urbanitzables i altres Espais Naturals, i és que als segons, a més a més de no poder edificar a sobre, habiten unes plantes o uns animalons que “teòricament” es volen (o t’obliga la legislació) protegir... és bàsicament el que s’anomena “Valors Naturals d’un espai”, ja siguin en conjunt (hàbitat), en concret (espècie) o barrejant totes dues coses (ecosistema). No sempre es detallen aquests valors naturals per a cadascun dels espais senyalats al mapa, sinó que normalment a la Memòria es fa un llistat d’hàbitats i d’espècies per una banda, i un llistat d’espais per l’altre referint-se a l’anterior, i gràcies, de manera que no sempre podem saber per què es va incloure aquell camp concret dins la qualificació d’Espai Natural Protegit, si per una espècie, si per un hàbitat, o per tot alhora. En aquests casos t’has de trencar les banyes cercant informació o preguntant al respecte.

Doncs bé, en aquests espais s’ha de garantir la continuïtat dels valors naturals objecte de protecció... allò pel qual es van qualificar com a tals... no ho dic jo, ho diu la legislació i les respectives Ordenances Municipals (teòricament, també públiques, oi?)... i aquesta és la principal diferència entre Zones No Urbanitzables i Espais Naturals Protegits. Ho repeteixo perquè quedi clar... No només no es pot edificar, sinó que a més a més s’ha de garantir la continuïtat dels valors naturals objecte de protecció.

I per què cal insistir en aquesta diferència? Doncs perquè sembla ser que no tothom ho té clar, especialment els Regidors i Alcaldes d’alguns municipis que alegrement et responen amb un “allà no s’ha edificat, i per tant no s’ha comés cap irregularitat” després de drenar un estany, quan no amb un “No pateixis, d’aquí a quatre dies tornarà a créixer l’herba” després d'omplir de terres una mollera, o amb un “s’ha fet perquè no s’inundin els camps del costat, però allà no s’ha tocat ni una planta” després de veure com un prat de càrex i lliris grocs deixa de ser inundable i ara és un bardissar ple de freixes petits.

Doncs sí, molt sovint et trobes que aquell espai, camp o bassa ha deixat de ser un prat, un estany o una simple zona humida temporal amb espècies animals i vegetals d’interès (en ocasions parlem d’hàbitats sencers) per passar a ser un erm drenat o un munt d’arbres amb vegetació ruderal (que un conjunt d’arbres no és el mateix que un bosc, aquesta és altra), quan no directament un camp de patates o un munt de troncs amuntegats d’una explotació forestal adjacent... això sí... no han urbanitzat.

Quan es revisi el POUM... continuaran com a Espais Naturals Protegits? O passaran a ser simples Zones No Urbanitzables?... Total, ja no hi ha valors naturals que protegir, no?

Veure com gairebé tots aquests camps i basses han perdut aquells valors naturals que les van fer mereixedores d’una figura de protecció (molt sovint PEIN o XN2000, no només Espais d’Interès Natural Específic al POUM) per part dels mateixos que “teòricament” paguem entre tots per protegir-los només és possible gràcies a la passivitat i a la ignorància en matèria de Medi Natural de la població (totes dues coses volgudes i treballades durant anys i anys), molt més alliberada de consciència ambiental reciclant o adoptant una mascota perduda que sabent que al seu poble hi ha espècies protegides que només valoren quan les veuen en un programa de la tele que porta l’etiqueta de “Medi Ambient”.

Cap comentari: