dimarts, 27 de desembre de 2016

A on retrocedeix més la platja al Delta de la Tordera?... L'Efecte embut entre esculleres, edificacions i motes

Actualment el punt de la costa del Delta de la Tordera on més retrocedeix la platja, temporal rere temporal, és just davant del Càmpig El Pinar (Malgrat de Mar)...


El motiu pel qual és aquest punt i no altre és, bàsicament, per l'efecte embut produït per les esculleres de protecció del càmping veí i per les edificacions a la platja que canalitzen les onades cap a un mateix punt i amplifiquen la seva mida i força quan arriben a la platja...

Pedres de l'escullera a primer pla i edificacións a ran d'aigua al fons. La platja entre les dues estructures ha estat la més afectada durant aquest darrer temporal (s'aprecia a simple vista la penetració marina terra endins) i les onades han arribat a saltar le mur del carrer d'entrada al càmping.

I és que les esculleres, lluny de solucionar el problema, el traslladen al veí que queda al sud pels corrents dominants a la zona. I si més al sud també hi ha estructures (en aquest cas edificacions i pins que frenen l'onatge) es produeix l'efecte embut...


El desplaçament de l'aigua ocasionat per les onades es desplaça bruscament en paral·lel a les esculleres afegint-se al de les onades del costat, i quan troben un tram sense obstacles artificials dirigeix tota la seva força a un mateix punt. Aquest efecte amplificador es multiplica a les platges entre estructures artificials.

A la següent tira d'ortofotos s'aprecien perfectament aquests efectes amb el pas del temps...

1945... la platja i les dunes ocupen grans extensions gràcies a l'acumulació de sediments de la Tordera formant la Punta del Delta...
1956... La modificació de la desembocadura de la Tordera per a usos agrícoles i la manca d'arribada de sediment a s'Abanell (Blanes) per la canalització amb motes del riu inicia un retrocés de la platja a tota la Punta del Delta per igual...
1986... Les dunes i part de la platja són ocupades per càmpings i apareixen les edificacions, Any rere any, i amplificat per la mota de protecció del càmping La Tordera que expulsa els sediment mar endins i per les dragues de milions de m3 per a generar platges al Baix Maresme i al Barcelonès, les platges continuen retrocedint però sempre de manera semblant a tota la zona...
 1994...
 2000...
 2006...
2008... Apareixen les primeres esculleres de protecció davant les edificacions dels càmpings més propers a la desembocadura de la Tordera (dalt a la dreta a l'ortofoto). S'aprecia perfectament com onatge i el retrocés de la platja s'amplifiquen a partir d'aquest moment al sud de les esculleres i any rere any...
 2009...
 2010...
2011... Apareixen noves esculleres al sud de les primeres per protegir les instal·lacions i edificacions del càmping. A partir d'aquest moment, i com va succeir amb les primeres esculleres, el retrocés de les platges s'amplica i trasllada al sud any rere any...
 2012...
 2013...
 2014...
2015... S'inicia l'efecte embut en topar ja les onades en cas de temporal amb la resistència de les edificacions i pinedes de primera línia de mar. Actualment la platja davant el càmping Els Pins (part central de l'ortofoto) a desaparegut gairebé per complert (fotografia inicial) arribant les onades ja al carrer...
Temporal del 2014 on ja s'inicia l'efecte embut en topar les onades amb les pinedes i edificacions. Foto:MAPAMA

A principis d'aquest 2016 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) va crear una duna artificial a aquesta platja davant el càmping El Pinar (fletxa vermella)...


Però tot i que demostrada la seva eficàcia de protecció davant el darrer temporal més al sud, aquesta no ha pogut fer res davant un efecte embut que s'ho emporta tot.

La nova duna ha desaparegut gairebé per complert, principalment a la zona central que rep la força principal de l'efecte embut. També es veuen a les fotografies les arrels de les plantes que ajuden a fixar la sorra...


I és que qualsevol actuació que es faci aquí o a qualsevol lloc semblant sense anul·lar prèviament aquest efecte embut resultarà inútil. En aquest cas va fracasar l'actuació del 2015 per manca d'execució total, de seguiment i de restitució.

Regeneració fracasada del 2015 per part del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que anul·lava l'efecte embut i que hagués permès actuar amb èxit a aquesta duna artificial i a la que mai es va arribar a crear davant el càmping La Tordera.

Duna artificial que mai es va arribar a crear davant el càmping La Tordera per manca de seguiment i execució de les obres iniciades el 2015. Foto: MAPAMA

Altre punt que pateix aquest efecte embut és la desembocadura de la Tordera fruït de l'escullera de protecció de la riba nord (Blanes) i de la mota de protecció de la riba sud (Malgrat de Mar), i agreujat per la manca de cabal de la Tordera que empenyi la sorra cap al mar, però aquest mereix un capítol a part. Actualment la barra de sorra que separa la llacuna interior del mar es troba uns 25m riu endins respecte a fa només 8 anys...


També podem veure l'efecte de trasllat cap al sud del retrocés de les platges a conseqüència d'esculleres a la platja de s'Abanell (Blanes) o a la platja de Les Dunes (Santa Susanna) per posar uns exemples...

A s'Abanell (Blanes) les esculleres de protecció del passeig marítim amplifiquen el retrocés de la platja al tram sud, entre el passeig i la desembocadura.

A Santa Susanna les esculleres de protecció dels càmpings i edificacions de Les Caletes i de la desembocadura de la riera traslladen i amplifiquen el retrocés a la platja de Les Dunes, just al sud.