dimecres, 28 de desembre de 2016

Desembocadura de la Tordera 28/12/2016


Aquest matí a la desembocadura de la Tordera amb la Gemma Agell...

4 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
3+1 a la llacuna
1 Mascarell (Morus bassanus)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
unes 10 Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)

4 Xarxets comuns (Anas crecca)
uns 40 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
mínim 4 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Rascló (Rallus aquaticus)
només arribar, a tocar de la platja
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
1 Blauet (Alcedo atthis)
pescant fent el colibrí enmig de la llacuna davant la platja
unes 5 Titelles (Anthus pratensis)
2 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
uns 10 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
uns 40 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Picot verd (Picus viridis)
Garses (Pica pica)
unes 20 Merles (Turdus merula)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Gafarrons (Serinus serinus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)