dimecres, 28 de juny de 2017

Guia per conèixer les espècies exòtiques invasores en ambients fluvials 27/6/2017 Diba

Altre treball sobre exòtics que neix com la resta... generalista i sense incloure gats i gossos...

Presentem Guia per conèixer les espècies exòtiques invasores en ambients fluvials i posar en valor hàbitats aquàtics

Ponència marc: La presència d’espècies invasores als espais fluvials a Catalunya a càrrec


Guia per conèixer les espècies exòtiques invasores en ambients fluvials
Diputació Barcelona 27/6/2017

La Diputació de Barcelona ha editat la Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials, un instrument de suport als municipis i als projectes d’educació ambiental que treballen per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals. La Guia, redactada per l’Associació Hàbitats dins el projecte Rius, ha estat presentada en el transcurs de la jornada tècnica sobre aquesta temàtica que s’ha celebrat aquest mati al Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.
La jornada, que ha estat inaugurada pel diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi Ambient, Jesús Calderer i en la que hi han participat tècnics i educadors mediambiental, ha servit per posar en comú el coneixement i les accions necessàries per gestionar la presència d’espècies exòtiques invasores en els espais fluvials, entenent com espècies invasores aquelles que, introduïdes en un medi del qual no són originàries, arriben a adaptar-se i establir-se en el nou ecosistema. Els ecosistemes aquàtics són especialment sensibles a aquest risc d’invasió.
Fruit de la identificació de multitud d’iniciatives municipals en aquest àmbit, també s’ha creat la Comissió d'ambients aquàtics continentals dins la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per promoure el treball en xarxa entre aquests projectes que afecten al medi ambient.

Vídeos:

Cap comentari: