dimarts, 27 de juny de 2017

Meandre de Can Gelmar (Fogars de la Selva) 27/6/2017


Aquesta tarda pel Meandre de Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

1 Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

3 Cabirols (Capreolus capreolus)
2 adult per separat i 1 mort i mig depredat
1 Guineu (Vulpes vulpes)
mínim 5 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Milà negre (Milvus migrans)
4 Cornelles negres (Corvus corone)
i niu ocupat localitzat
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
2 Capsigranys (Lanius senator)
nou territori
mínim 4 Oriols (Oriolus oriolus)
mínim 10 Abellerols (Merops apiaster)
3 Puputs (Upupa epops)
2 Picots verds (Picus viridis)
mínim 3 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
mínim 5 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
uns 19 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
mínim 5 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
mínim 1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
unes 15 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Trists (Cisticola juncidis)
Bruels (Regulus ignicapilla)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
mínim 2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Falciots negres (Apus apus)

Capsigrany (Lanius senator)...

Cabirol (Capreolus capreolus) mort i mig depredat...

Algunes imatges del Meandre de Can Gelmar (Fogars de la Selva)...