dissabte, 1 de juliol de 2017

Santa Susanna 1/7/2017 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'avui a Santa Susanna...

2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
Falciots negres (Apus apus)
2 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
2 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
1 Pardal comú (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils