diumenge, 2 de juliol de 2017

Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb la Tordera (Fogars de la Selva) 2/7/2017


Aquest matí per l'Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb la Tordera (Fogars de la Selva)...

mínim 75 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
difícil avui observar-les o agafar-les per l'abundant vegetació herbàcia que en ocasions ocupa tota la llera
mínim 5 Serps d'aigua (Natrix maura)
mínim 2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
3 serps sense identificar entre la vegetació
1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)
desenes de Granotes pintades (Discoglossus pictus)

1 Cabirol (Capreolus capreolus)
mínim 4 Senglars (Sus scrofa) junts
2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

1 Papallona de la c blanca (Polygonia c-album)
6 Damers dels conillets (Melitaea deione)
3 Bruixes (Brintesia circe)
1 Atalanta (Vanessa atalanta)
Papallones reina (Papilio machaon)
1 Paó de dia (Aglais io)
1 Llimonera (Gonepteryx rhamni)
Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
Safraneres de l'alfals (Colias croceus)
Angelets (Leptidea sinapis)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Marronetes de l'alzina (Satyrium esculi)
Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Brunes boscanes (Pararge aegeria)

3 Aligots comuns (Buteo buteo)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
5 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
2 Xivites (Tringa ochropus)
mínim 2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Blauet (Alcedo atthis)
mínim 6 Oriols (Oriolus oriolus)
3 Puputs (Upupa epops)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
i niu ocupat localitzat
2 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
uns 5 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 10 Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
mínim 1 Griva (Turdus viscivorus)
uns 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 4 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 2 Trists (Cisticola juncidis)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
mínim 3 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Pardals comuns (Passer domesticus)
mínim 8 Pardals xarrecs (Passer montanus)
5 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
3 Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Bruixa (Brintesia circe)...

Algunes imatges de l'Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma amb la Tordera (Fogars de la Selva)...