dijous, 3 d’agost de 2017

Quart niu de la temporada de Vespa asiàtica (Vespa velutina) al Baix Montseny 3/8/2017 Antoni Armengol. Font: Twitter.com

El quart de la temporada al aquest any es el de l'expansió i consolidació a la zona.