dijous, 3 d’agost de 2017

Riu Tordera a Gualba 1/8/2017 Oriol Baena Crespo i Javi Mendoza Osorio. Font: ornitho.cat

Observacions de Oriol Baena Crespo i Javi Mendoza Osorio d'aquest dimarts 1/8/2017 a la Tordera a Gualba...

1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
Merles (Turdus merula)
Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
1 Rossinyol bord (Cettia cetti)
2 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Font: www.ornitho.cat
Observadors: Oriol Baena Crespo i Javi Mendoza Osorio