dimarts, 24 de juliol de 2018

Actualment el 22 % de la superfície del delta de la Tordera és sòl urbà construït mentre que l'any 1956 tant sòls ho era un 2,6 % de tota la superfície deltaica 24/7/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Enric Sagristà Hace 3 horas
Actualment el 22 % de la superfície del delta de la Tordera és sòl urbà construït mentre que l'any 1956 tant sòls ho era un 2,6 % de tota la superfície deltaica? Aquest creixement urbà ha anat en detriment de la plana agrícola, la zona costanera i l'espai fluvial