diumenge, 29 de juliol de 2018

Riu Tordera a La Verneda (Sant Celoni) 29/7/2018 Albert Montori. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Albert Montori d'avui al riu Tordera a la Verneda (Sant Celoni)...

1 Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
3 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Albert Montori