dimecres, 15 d’octubre de 2008

PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL CORREDOR MEDITERRANI

ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 - CORREDORS FORESTALS - PARCS AGRONATURALS

Enllaç amb la proposta gràfica


PARC AGRÍCOLA…

Espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la
continuïtat de l’ús agrari, preservar-lo de la seva incorporació al
procés urbà, tot impulsant programes específics que permetin
desenvolupar el seu potencial econòmic, mediambiental i sociocultural,
protegint el patrimoni natural del seu entorn.

PARCS AGRONATURALS o RURALS PROPOSATS…

1.- P.A. de les Valls del Fluvià
2.- P.A. de l’Empordà
3.- P.A. de les Valls de l’Onyar – Girona
4.- P.A. de l’Estany de Banyoles
5.- P.A. de la Plana de Vic
6.- P.A. de la Vall d’Aro
7.- P.A. de l’Estany de Sils
8.- P.A. de la Tordera
9.- P.A. del Vallès
10.- P.A. del Maresme
11.- P.A. del Pla del Bages
12.- P.A. del Moianès
13.- P.A. de la Conca d’Òdena
14.- P.A. del Baix Llobregat
15.- P.A. del Penedès
16.- P.A. del Garraf
17.- P.A. del Gaià
18.- P.A. de les Valls del Francolí i Riudecanyes
19.- P.A. dels Plans de Queralt
20.- P.A. de les Valls de Siurana
21.- P.A. de la Ribera d’Ebre
22.- P.A. de les Valls i del Delta de l’Ebre
23.- P.A. de la Sènia

La federació Ecologistes de Catalunya (EdC) ha elaborat el document PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL CORREDOR MEDITERRANI i el presenta en el marc del congrés de l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). El document és una proposta bàsica per protegir de forma efectiva els espais agroforestals de les planes de Catalunya que estan sotmesos a una més gran pressió urbanística. Afirmem que és en les planes agrícoles del corredor mediterrani on la societat catalana es juga una part significativa de la nostra sostenibilitat en el futur. De com es resolgui la dialèctica espai urbà - espai agrari en depèn.

Ens calen polítiques de planificació territorial que integrin la conservació del patrimoni natural en els seus objectius, instruments de gestió i recursos econòmics. En el cas de les zones forestals ubicades essencialment a les serralades disposem d'instruments territorials (Pla d'Espais d'Interès Natural i Xarxa Natura 2000) i d'instruments de gestió com els plans tècnics de gestió forestal o administracions de proximitat com els parcs naturals, però els recursos econòmics són escassos. En el cas de les planes no tenim ni instruments de planificació territorial (Pla d'Espais d'Interès Agrari), ni administració de proximitat, ni recursos suficients, tot i que hi hagi alguns instruments de gestió com els Contractes Globals d'Explotació Agrària que primen la introducció de mesures ambientals. Però sense planificació territorial i instruments de gestió (nova administració ambiental reconeguda en el nou model d'organització administrativa) no avançarem encara que hi hagi molt bones paraules o declaracions majestuoses.
.
SEGUIR LLEGINT