diumenge, 2 de gener de 2011

Desembocadura del riu Tordera i camps del voltant (Malgrat de Mar i Blanes) 2/1/11

.
Aquest diumenge en visita ràpida a la desembocadura del riu Tordera, com a més destacat...
.
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
1 aligot comú (Buteo buteo)
2 ànecs blancs (Tadorna tadorna)
4 ànecs xiuladors (Anas penelope)
uns 40 xarxets comuns (Anas crecca)
uns 100 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
unes 30 polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
2 cabussets (Tachybaptus ruficollis)
1 cotxa blava (Luscinia svecica) mascle
1 xivitona (Actitis hypoleucos)
2 becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
6 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 blauet (Alcedo atthis)
1 gaig (Garrulus glandarius)
espècie poc freqüent a la desembocadura
1 picot verd (Picus viridis)
... entre altres.
Destaca avui la gran quantitat de passeriformes al camí d'accés a la platja.
D.
Al mar...
.
17 baldrigues balears (Puffinus mauretanicus)
2 baldrigues mediterrànies (Puffinus yelkouan)
2 xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
4 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
4 gavines capnegres (Larus melanocephalus)
uns 200 gavians argentats (Larus michahellis)
unes 100 gavines vulgars (Larus ridibundus)
.
Pels camps del Pla de Grau (Malgrat de Mar)...
.
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
3 cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 puput (Upupa epops)
12 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 faisà (Phasianus colchicus)
... entre molats altres.
.
I pels camps de l'Horta d'en Ferrer (Blanes)...
.
3 fredelugues (Vanellus vanellus)
1 mussol comú (Athene noctua)
1 aligot comú (Buteo buteo)
>20 aloses vulgars (Alauda arvensis)
mínim 3 lluers (Carduelis spinus)
mínim 2 cruixidells (Emberiza calandra)
3 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 picot verd (Picus viridis)
... com a més destacat.
.
cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)...
.

.
ànecs blancs (Tadorna tadorna)...
.
.
ànec xiulador (Anas penelope) entre ànecs collverds (Anas platyrhynchos) i gavians argentats (Larus michahellis)...
.
.
xarxets comuns (Anas crecca), ànecs collverds (Anas platyrhynchos) i polles d'aigua (Gallinula chloropus)...
.
.
bernat pescaire (Ardea cinerea) descansant al costat dels ànecs collverds (Anas platyrhynchos)...
.
.
pardals xarrecs (Passer montanus)...
.
.
pinsans comuns (Fringilla coelebs)...
.
.
gafarró (Serinus serinus)...
.
.
mosquiter comú (Phylloscopus collybita)...
.
.
estornell vulgar (Sturnus vulgaris)...
.