dissabte, 8 de gener de 2011

Riu Tordera entre Palafolls i Tordera i camps adjacents 7/1/11

.
Aquest divendres pel riu Tordera entre Palafolls i Tordera i pels camps adjacents del Pla de Can Jalpí (Tordera), com a més destacat...
.
1 xoriguer comú (Falco tinnunculus)
2 aligots comuns (Buteo buteo)
4 cornelles (Corvus corone)
unes 50 aloses vulgars (Alauda arvensis)
2 cogullades vulgars (Galerida cristata)
cueretes blanques (Motacilla alba)
>100 esplugabous (Bubulcus ibis)
unes 100 gavines vulgars (Larus ridibundus)
uns 50 gavians argentats (Larus michahellis)
1 puput (Upupa epops)
cruixidells (Emberiza calandra)
7 bernats pescaires (Ardea cinerea) junts
3 martinets blancs (Egretta garzetta)
4 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
3 becadells comuns (Gallinago gallinago)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
titelles (Anthus pratensis)
grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
9 lluers (Carduelis spinus)
uns 40 passerells comuns (Carduelis cannabina)
1 picot verd (Picus viridis)
>1000 pinsans comuns (Fringilla coelebs)
mínim 2 sits negres (Emberiza cia)
gratapalles (Emberiza cirlus)
... entre altres.