dimarts, 4 de gener de 2011

Sobre els ratpenats a Blanes 4/1/11...

Blanes es converteix en un espai de refugi per als ratpenats
Blanesconfidencial 4/1/11.
.
S’han instal·lat nius en diferents espais, serviran per a preservar i potenciar la biodiversitat de l’espècie a la ciutat
.
niu instal·lat al parc de Xon Martí (Aj Blanes)
.
Des del passat mes de desembre, diferents espais públics de la ciutat –parcs i zones verdes- serveixen de refugi per als ratpenats. S’han instal·lat un total de 20 caixes-nius, en punts com els parcs de Xon Martí i la Mina Cristal·lina. També se n’han posat al bosc de Mas Terrats i el que es troba ubicat entre l’Hospital Comarcal i l’institut Serrallarga. L’acció respon a la necessitat d’aquests animalons de tenir un espai d’aixopluc, tant per a ells com per a les seves cries. A més, d’aquesta manera es dóna suport a la repoblació dels quiròpters en espais urbans.

Des de fa uns anys, la població de ratpenats als nuclis urbans ha minvat de manera considerable. Les noves construccions, realitzades amb materials hermètics, han eliminat les esquerdes i forats que es produïen a les parets dels edificis, llocs que habitualment servien de refugi per a l’espècie -protegida per la llei-.

El projecte que es fa a Blanes forma part d’un altre de major envergadura, endegat pel departament de Ciències Naturals del Museu de Granollers, i que també es realitza en altres localitats catalanes.
.
Ajuntament de Blanes.
.
L’Ajuntament de Blanes participa en el Projecte Quiròpter
L’Ajuntament de Blanes (Servei de Medi Ambient) participa i col·labora amb El Museu de Granollers – Ciències Naturals, des d’on s’està desenvolupant un projecte d’investigació sobre la conservació de quiròpters (ratpenats) urbans en diferents municipis de Catalunya mitjançant la utilització de caixes-refugi. Aquesta proposta es va considerar molt interessant de cares a conèixer, preservar i potenciar la biodiversitat al municipi i, més tenint en compte que enguany és l’any de la Biodiversitat (http://www.fundacion-biodiversidad.es/).

La participació del municipi de Blanes en aquest projecte és d’especial interès per la seva situació costanera i la seva estructuració.

L’objectiu del projecte és la instal·lació de 20 caixes-refugi per a ratpenats a fi de proporcionar refugis per a la cria i per a la migració d’aquests animals amb vida urbana. És a dir, afavorir l’establiment de poblacions de quiròpters i substituir els refugis que antigament trobaven en esquerdes i forats de les construccions ja velles, que actualment estan desapareixent per d’altres més artificials i hermètiques.

A més, es vol dur a terme un seguiment anual de les caixes per estudiar la seva ocupació en ambients urbans i el seu ús per part de les diferents espècies de ratpenats.
Així les actuacions concretes que el projecte preveu dur a terme a Blanes són:

· L’adquisició i instal·lació d’un total de 20 caixes-niu, en 4 parcs o zones verdes urbanes de Blanes durant el desembre de 2010. Els indrets escollits són: el Parc de Xon Martí, el Parc de la Mina Cristal·lina, el bosc de Mas Terrats i el bosc entre l’Hospital i l’IES Serrallarga
· El programa de seguiment durant el primer any d’instal·lació que inclou dues jornades (aproximadament una al maig-juny i l’altra al setembre) de capacitació de voluntaris que estiguin interessats en fer el seguiment posterior.

Aprofundim una mica en el coneixement dels quiròpters

Els quiròpters són un dels grups de vertebrats que han presentat una vinculació més important amb les zones urbanitzades al llarg de tota la història del desenvolupament del ser humà. Degut a la seva ecologia poden presentar un paper molt important en la regulació i control de les poblacions d’insectes nocturns a les ciutats. De fet, un ratpenat pot consumir més d’un miler de mosquits cada nit, raó per la qual les colònies de quiròpters urbans realitzen un fort impacte sobre les emergències de poblacions d’insectes nocturns com per exemple mosquits i arnes.
A més, es tracta d’un dels grups de mamífers més desconeguts per la nostra societat, essent la seva pròpia existència un gran enigma per a molta gent. Això està lligat, en part, a les llegendes i mites que generalment en desvirtuen llur imatge donant-li mala reputació.

Cada vegada més les poblacions urbanes de ratpenats es veuen reduïdes a causa de la disminució de refugis adequats i un empobriment general de zones naturalitzades d’on obtenen aigua i aliment.
Antecedents del projecte

L’exemple més proper a Blanes és una prova pilot realitzada al municipi de l'Hospitalet (Àrea de Medi Ambient), amb 18 caixes i amb un 11% de caixes que han presentat rastres de ratpenats en menys de 4 mesos des de la instal·lació. També hi ha caixes de fusta instal·lades a Barcelona (Palau Reial) des de fa 2 anys, però pel tipus de caixa és més complicat fer les revisions i detectar els excrements, entre altres complicacions que presenten. S’està intentant que Barcelona també s'involucri en aquest projecte.

Per altra banda, el Museu de Granollers té alguns centenars de caixes instal·lades arreu de Catalunya que revisen anualment (2 revisions l'any), i que presenten ocupació de Nyctalus leislerii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygameus, Pipistrellus kulhii, Pipistrellus nathusii, etc. En concret treballen a Parcs Naturals i zones protegides com: l’Alta Garrotxa, Parc del Foix, Parc del Delta de l'Ebre, Alt Pirineu, Collserola, Montnegre Corredor, Serralada Litoral, etc. Alguns dels informes es poden consultar a les seves pàgines webs o a http://www.ratpenats.org/
L'estudi més important relacionat amb caixes refugi és el que porten a l'Illa de Buda des de 2003, on fan el seguiment de més d'un miler de Pipistrellus pygameus en unes 200 caixes, i on s'ha trobat algun Pipistrellus nathusii, una espècie migradora molt rara per tota la Península.
A Catalunya estan treballant amb quasi tots els tipus de caixa que la casa Schwegler ofereix i amb altres tipus de construcció pròpia.

Podeu trobar més informació del projecte a http://ratpenatsurbans.weebly.com/index.html