dissabte, 23 de gener de 2016

Basses d’emmagatzematge i reguladores Criteris ambientals per al disseny i execució en projectes de regadius. DMAH

Basses d’emmagatzematge i reguladores
Criteris ambientals per al disseny i execució en projectes de regadius
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Polítiques Ambientals
Av. Diagonal, 525 08029 BARCELONA
Telf. 93 495 80 00
http://www.gencat.cat

Ho podeu trobar a les Publicacions  del Departament de Territori i Sostenibilitat.