dissabte, 23 de gener de 2016

S’ha actualitzat la cartografia del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

S’ha actualitzat la cartografia del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya

Nova actualització de les bases cartogràfiques del Pla d’espais d’interès natural (PEIN), dels espais naturals de protecció especial (ENPE) i de la xarxa Natura 2000.
08/01/2016 08:01


Les bases del PEIN i dels ENPE inclouen el recentment aprovat Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, així com l’adaptació de la línia de costa, les zones limítrofs amb França, Aragó i el País Valencià i la rectificació de límits de l’Acord GOV/139/2015, de 25 d’agost, i del Decret 191/2015, de 25 d’agost, entre d’altres.

Bases cartogràfiques