dilluns, 18 de gener de 2016

L'ATZAVARA n.25 La vida a les aigües dolces


Clica sobre la portada per accedir a la web i als continguts

La vida a les aigües dolces
L'Atzavara 25 (2015)

Editorial

Boix D., Sala J., Gascón S., Compte J., Quintana X.
Les comunitats d’animals de les basses, estanys, llacunes i aiguamolls mediterranis
L'Atzavara, 25: 5-18
I Text complet I English summary I

Gacia E., Pulido C., Chappuis E., Riera J., Ballesteros E.
Del desastre ecològic a l’experiment natural: resiliència i recuperació parcial de la vegetació aquàtica de l’estany Baciver, Val d’Aran 
L'Atzavara, 25: 19-25
I Text complet I English summary I

Catalan J.
Història natural de l’ecosistema microscòpic 
L'Atzavara, 25: 27-36
I Text complet I English summary I

Bonada N.
Els macroinvertebrats aquàtics dels ecosistemes fluvials 
L'Atzavara, 25: 37-48
I Text complet I English summary I

Altaba C.R.
Les nàiades, custòdies de les aigües dolces 
L'Atzavara, 25: 49-61
I Text complet I English summary I

Ordeix M.
Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya 
L'Atzavara, 25: 63-72
I Text complet I English summary I

Alonso M.
Llacs atalassohalins, fauna estepària i crustacis 
L'Atzavara, 25: 73-79
I Text complet I English summary I

Jaume D.
La fauna de les coves anquialines 
L'Atzavara, 25: 81-92
I Text complet I English summary I

Sabater F., Fernández-Martínez M., Corbera J., Calpe M., Torner G., Cano O., Corbera G., Ciurana O., Parera J.M.
Caracterització hidrogeoquímica de les fonts de la Serralada Litoral Central en relació a la litologia i als factors ambientals 
L'Atzavara, 25: 93-104
I Text complet I Material suplementari I English summary I

Corbera J., Fernández-Martínez M., Jover M., Torner G., Calpe M., Ciurana O., Sabater F.
Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central: composició específica i efecte dels paràmetres ambientals en la seva distribució 
L'Atzavara, 25: 105-116
I Text complet I English summary I

Fernández-Martínez M., Achotegui-Castells A.
La variabilitat interdecadal de l'Oscil·lació de l’Atlàntic Nord com a possible determinant de la freqüència de rierades a Arenys 
L'Atzavara, 25: 117-124
I Text complet I English summary I

Montserrat P.
Recordant a Ramon Margalef, l’amic intel·ligent i bo que sabia estimar 
L'Atzavara, 25: 125-128
I Text complet I English summary I

.......................................................................

Clicant aquí podeu accedir als volums anteriors...

Vol. 25 (2015) La vida a les aigües dolces
Vol. 24 (2014) El Maresme de Pere Montserrat
Vol. 23 (2014) Roques, sorra i aigua
Vol. 22 (2013) Una mirada al bosc
Vol. 21 (2012) Estratègies de comunicació i defensa a la natura
Vol. 20 (2011) La sisena extinció
Vol. 19 (2010) Darwin i l'evolució
Vol. 18 (2009) Invasions!
Vol. 17 (2008) El valor dels espais agraris periurbans
Vol. 16 (2008) Canvi climàtic
Vol. 15 (2007) Homenatge a Pere Montserrat
Vol. 14 (2006) Ecosistemes de Catalunya
Vol. 13 (2005) L'Antàrtida molt més que gel
Vol. 12 (2004) Ecologia urbana i sostenibilitat
Vol. 11 (2003) Rieres, rius i riberes
Vol. 10 (2002) L'alguer de Mataró
Vol. 9 (2001) La conservació de la biodiversitat
Vol. 8 (1999) Viatge al fons del mar: El Maresme de 0 a -50 m
Vol. 7 (1997) Dinàmica i percepció del paisatge
Vol. 6 (1995) El litoral del Maresme
Vol. 5 (1987) Els aiguamolls de la Tordera
Vol. 4 (1982) L'agricultura del Maresme
Vol. 3 (1981) Miscel·lània
Vol. 2 (1979) Miscel·lània
Vol. 1 (1979) Miscel·lània